September 2016 verscheen het boek De kinderkolonie over de opvang van wezen in Veenhuizen.

Zie voor recensies, en algemene informatie: uitgeverij atlascontact

Zie voor lezingen over het boek de auteurspagina.

Op deze pagina's staat
(klik op het figuurtje):

kkinfo over stamboeken van wezen plus lijsten wie in de kinderkolonie geweest zijn;

transcripties van stukken uit de geschiedenis van de kinderkolonie;

kk
Verantwoording van voor het boek gebruikte bronnen

ELDERS: verslagen van de zittingen van de Raad van Tucht voor wezen, vondelingen en verlaten kinderen

naar de homepage