Omslag

September 2016 verscheen het boek De kinderkolonie over de opvang van wezen in Veenhuizen.


Zie voor recensies, en algemene informatie: uitgeverij atlascontact

Zie voor lezingen over het boek de auteurspagina.

Zie voor de verantwoording van gebruikte archiefstukken en andere bronnen:
atlascontact.nl/dekinderkolonie


Op deze pagina's staat
(klik op het figuurtje):

info over de maandbladen van de Maatschappij van Weldadigheid;

kkinfo over de stamboeken van wezen die in de kinderkolonie geweest zijn;

transcripties van stukken uit de geschiedenis van de kinderkolonie;

kk
LATER: verslagen van de zittingen van de Raad van Tucht voor wezen, vondelingen en verlaten kinderen


naar de homepage