kop

Maandbladen van de Maatschappij van Weldadigheid


                De Star (1819-1826)
voor de Vriend des Vaderlands (1827-1842) klik hier

Op internet inzien of ophalen: Ga naar www.delpher.nl. Linksboven zie je staan 'Doorzoek alles' en dat menuutje kun je uitklappen en dan kun je kiezen 'Tijdschriften'. Dan heb je onder de balk de mogelijkheid te kiezen voor 'Uitgebreid zoeken'. Dan klik je op 'Titel tijdschrift'. En dan vul je in 'Star'. Nu zijn alle nummers verzameld en als je op chronologische volgorde wilt werken, wel zo handig, kies er bij het vakje 'Sorteer op' dan voor om ze op datum te sorteren en dan heb je ze op volgorde van jaargang.
Omdat men niet helemaal consequent is geweest met het geven van titels krijg je ze binnen een jaargang niet altijd helemaal chronologisch, maar met even puzzelen kom je er wel uit, want het blad heeft een doorlopende paginanummering. Dus het januari-nummer loopt bijvoorbeeld tot en met pagina 100 en het februari-nummer begint dan met pagina 101. Daarom geef ik hieronder alleen paginanummers.

Notities over de inhoud. Hieronder een selectie van wat ik de hoogtepunten vind. Wat ik niet vermeld, maar wat absoluut de moeite waard is, is de rubriek 'Berigten uit de kolonie Frederiks-oord' die altijd achterin elk nummer staat. Later gaat die rubriek heten 'Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn', maar hij blijft elke maand trouw verschijnen op de laatste pagina's.
In het begin staan er veel informatieve stukken over de koloniŽn in de Star, geleidelijk wordt dat minder en verschijnen meer propagandistische artikelen (hieronder meest niet genoemd). Voor aanvullingen op mijn selectie: elke jaargang wordt voorafgegaan door een inhoudsopgaaf van dat jaar.
Zie verder ook dit artikel: https://velehanden.nl/messages/announcements/bekijk/project/dre_cmw/id/36696

1819

- pagina 18: Johannes van den Bosch: 'Verhandeling over den werkelijken staat der Kolonie Frederiks-Oord, - de proefondervindelijk bewezene uitvoer≠baarheid van het Kolonisatiestelsel op de aangenomene grondbeginse≠len, - en de middelen, om aan dat stelsel verders eene spoedige en aanzienlijke uitbreiding te geven.'
- pagina 195: Reglement en voorwaarden waaraan elke kolonist zich bij aankomst dient te onderwerpen.
- pagina 268: Reglementaire beginselen ter regeling en handhaving der inwendige orde in de kolonie te Westerbeeksloot
- pagina 322: Over het instituut tot opvoeding der armen, gevestigd door E. van Fellenberg te Hofwyl in Zwitserland.
- pagina 469: Over de contracten die gemeenten en instellingen met de Maatschappij kunnen sluiten
- pagina 629: Jaarverslag van 1 april 1818 tot 1 april 1819.
- pagina 694: Circulaire aan de subcommissies over het aangaan van contrac≠ten met gemeentebesturen.
- pagina 899: Verslag van de commissie van toevoorzicht, ook van een bezoek aan de kolonie.

1820

- pagina 22: Staat van verdiensten van proefkolonisten
- pagina 23: Tarief van arbeidslonen in de kolonie
- pagina 28: Opzet van de administratie in de kolonie
- pagina 157: Reglement van inwendige orde voor de koloniŽn.
- pagina 235: Bijzonderheden over het transport van kolonisten
- pagina 348: Reglement van de Maatschappij van Weldadigheid en hoe de bestuursafdelingen werken.
- pagina 469: Lijsten honoraire en corresponderende leden.
- pagina 569: Jaarverslag van 1 april 1819 tot 1 april 1820.
- pagina 617: Financieel jaarverslag.
- pagina 699: Verslag van de commissie van toevoorzicht, ook van een bezoek aan de kolonie.

1821

- pagina 317: Over honoraire en corresponderende leden.
- pagina 628: Besluit de koloniŽn qua sterke drank helemaal droog te leggen.
- pagina 633: Reglement van huishoudelijke administratie in de koloniŽn.
- pagina 643: Jaarverslag van 1 april 1820 tot 1 april 1821.
- pagina 715: Over contracten voor opname van bedelaars.
- pagina 727: Financieel jaarverslag.
- pagina 741: Over door kolonisten te betalen landhuur.
- pagina 823: Verslag van de commissie van toevoorzicht, ook van een bezoek aan de kolonie.
- pagina 912: Bepalingen wegens de zedelijke en godsdienstige opleiding van kolonisten.
- pagina 968: Besluit dat er meer land om een hoeve moet zijn dan eerst gepland.

1822

- pagina 81: Overzicht van activiteiten rond bedelaars en weeskinderen.
- pagina 301: Lofzang op de Maatschappij door Willem Messchert uit Rotterdam.
- pagina 411: Over het opnemen van bedelaars in de Ommerschans.
- pagina 483: 'De mensch als gezellig wezen bestemt tot arbeidzaamheid en zedelijkheid'.
- pagina 559: Jaarverslag van 1 april 1821 tot 1 april 1822.
- pagina 632: Financieel jaarverslag.
- pagina 715: Verslag van de commissie van toevoorzicht, ook van een bezoek aan de kolonie.
- pagina 791: De commissie van landbouw in Overijssel heeft de koloniŽn geÔnspecteerd.

1823

- pagina 154: Maatschappij schrijft een lening uit van 1,5 miljoen.
- pagina 157: Verslag wegens den staat van het onderwijs in de koloniŽn.
- pagina 295: Commissaris Sepp doet verslag van zijn eerste bedelaarstransport.
- pagina 418: Figuratieve plattegrond van de koloniŽn.
- pagina 490: Commissaris Sepp doet verslag van zijn tweede bedelaarstransport.
- pagina 603: Jaarverslag van 1 april 1822 tot 1 april 1823.
- pagina 691: Financieel jaarverslag.
- pagina 925: Verslag van de commissie van toevoorzicht, ook van een bezoek aan de kolonie.

1824

- pagina 551: Jaarverslag van 1 april 1823 tot 1 april 1824, met bijlagen.
- pagina 627: Financieel jaarverslag.
- pagina 779: Verslag van de commissie van toevoorzicht, ook van een bezoek aan de kolonie.

1825

- pagina 26: Voorstel bijenteelt in de koloniŽn in te voeren.
- pagina 81: Commissaris Sepp doet verslag van zijn bezoek aan de Ommerschans.
- pagina 97: Verhandeling over het nut weeskinderen in Veenhuizen te plaatsen.
- pagina 237: Verhandeling over de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen.
- pagina 465: Iets over de gestichten (vervolg van 237).
- pagina 597: Jaarverslag van 1 april 1824 tot 1 april 1825.
- pagina 675: Bijlagen bij het jaarverslag.
- pagina 825: Verslag van de commissie van toevoorzicht, ook van een bezoek aan de kolonie.

1826

- pagina 281: Over de middelen tot Godsdienstige verlichting in de koloniŽn.rechts
- pagina 547: Jaarverslag van 1 april 1825 tot 1 april 1826.
- pagina 579: Financieel jaarverslag.
- pagina 629: Bijlagen bij het jaarverslag.
- pagina 703: Verslag van de commissie van toevoorzicht, ook van een bezoek aan de kolonie.