kop

Maandbladen van de Maatschappij van Weldadigheid

          
De Vriend des Vaderlands (1827-1842)
voor de Star (1819-1826) klik hier

Op internet inzien of ophalen: Ga naar www.delpher.nl. Linksboven zie je staan 'Doorzoek alles' en dat menuutje kun je uitklappen en dan kun je kiezen 'Tijdschriften'. Dan heb je onder de balk de mogelijkheid te kiezen voor 'Uitgebreid zoeken'. Dan klik je op 'Titel tijdschrift'. En dan vul je in 'Vriend des Vaderlands'. Nu zijn alle nummers verzameld en als je op chronologische volgorde wilt werken, wel zo handig, kies er bij het vakje 'Sorteer op' dan voor om ze op datum te sorteren en dan heb je ze op volgorde van jaargang en staan ze ook binnen de jaargangen op volgorde.

Notities over de inhoud. Hieronder een selectie van wat ik de hoogtepunten vind. Wat ik niet vermeld, maar wat wel de moeite waard is, is de rubriek 'Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn', die elke maand op de laatste pagina's staat.
In een aankondiging van het verschijnen van de Vriend des Vaderlands in 1826 - welke aankondiging ontbreekt bij de scans van delpher - staat dat het de bedoeling is in het nieuwe blad 'meer omstandige berigten uit de kolonien te leveren'. Dat maakt men zegge en schrijve ťťn jaargang waar. De nummers van 1827 zijn bijzonder interessant! Daarna wordt de aandacht voor de Maatschappij en de koloniŽn geleidelijk minder en zijn er alleen nog de bovengenoemde rubriek en de jaarverslagen.
Prenten hebben geen paginanummer, dan noem ik de dichtstbijzijnde pagina. Prenten van landbouwwerktuigen en dergelijke neem ik hieronder niet mee. Zie over de tekenaar van de prenten dit artikel: https://velehanden.nl/messages/announcements/bekijk/project/dre_cmw/id/40002.  Zie over de hoofdredacteur van de Vriend dit artikel: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/37291

1827

- pagina 180: Beschrijving van Veenhuizen-3 met erachter een plattegrond.
- pagina 253: Veel informatie over de militaire veteranen.
- pagina 279: prent van Veenhuizen-3
- pagina 281: Artikel over Belgische koloniŽn met prent van kolonie Wortel.
- pagina 432: Over de kerken in Veenhuizen met verderop in dit nummer een prent van die kerken.
- pagina 597: prent en plattegrond van een koloniewoning
- pagina 749: Jaarverslag van 1 april 1826 tot 1 april 1827.
- pagina 844: plattegrond van Veenhuizen-2.
- pagina 897: Verslag van de commissie van toevoorzicht, ook van een bezoek aan de kolonie.
- pagina 964: In het origineel zit hier een prent van Veenhuizen-1, maar bij delpher zit die prent bij de inhoudsopgaaf van jaargang 1829.

1828

- pagina 310: Kolonist Klaas Visser reageert op de kritische uitgave Vlugtige waarnemingen.
- pagina 368: Maatschappij begint met 'Wederlegging' van de Vlugtige waarnemingen (gaat volgende nummers door)
- pagina 498: prent van het binnenplein van een kindergesticht.
- pagina 501: Jaarverslag van 1 april 1827 tot 31 december 1827.

1829

- Bij de inhoudsopgave zit bij delpher een prent van Veenhuizen-1 (zie bij pagina 964 van 1827).
- pagina 227: Over de regelingen voor verlof van jongvolwassene kolonistenkinderen.
- pagina 392: prent van logement Frederiksoord annex directeurswoning.

1830

- pagina 145: Mooie reisbeschrijvingen voor bezoekers uit het westen aan de kolonie.
- pagina 186: Jaarverslag over 1828 (eerste verslag na vertrek Johannes van den Bosch).
- pagina 310: prent gezicht op Willemsoord.
- pagina 377: Verslag commissie van Toevoorzicht zonder bezoek aan de kolonie.
- pagina 557: Jaarverslag over 1829.
- pagina 779: Reglement voor de subcommissies.
- pagina 912: Reglement voor de scholen in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid

1831

- pagina 1: Veel gekanker op de Belgen (dat geldt verder voor de hele jaargang)
- pagina 398: prent van het Landbouwkundig Instituut te Wateren.
- pagina 779: Jaarverslag 1830.

1832

- -

1833

- pagina 363: Jaarverslag 1831.
- pagina 661: Jaarverslag 1832.
- deze jaargang veel over de december 1831 overleden Bilderdijk.

1834

- pagina 440: Jaarverslag 1833.

1835

- pagina 429: Jaarverslag 1834.

1836

- pagina 500: Jaarverslag 1835.
- pagina 821: Verslag van de commissie van toevoorzicht, ook van een bezoek aan de kolonie.

1837

- pagina 419: Jaarverslag 1836.

1838

- pagina 488: Jaarverslag 1837.

1839

- pagina 397: Jaarverslag 1838.

1840

- pagina 447: Jaarverslag 1839.

18411842rechts

- pagina 26: Jaarverslag 1840.
- pagina 579: Jaarverslag 1841.