kop

Stamboeken van wezen
Dit zijn wezen geplaatst op contract met de regering, voor wezen op particuliere contracten klik hier

Voor het boek is de volgende reeks stamboeken gebruikt, allemaal uit het Drents Archief:

** toegang 0186, invnr 1571, Veenhuizen-1
begint 19-02-1824, loopt tot 27-04-1825 (eerste 1100), daarna weer vanaf 08-05-1826 tot 31-12-1828

** toegang 0186, invnr 1572, Veenhuizen-3
begint 27-04-1825 (nrs 1100 2100), loopt tot 31-12-1828

Dan wordt afgestapt van het idee van registers PER gesticht en overgegaan op registers per bewonerscategorie. Dus alles vloeit wat de wezen betreft samen in:

** toegang 0186, invnr 1410
begint 01-01-1829 tot 31-12-1830

** toegang 0186, invnr 1411
begint 01-01-1831 tot 31-12-1834

** toegang 0186, invnr 1412/1413
begint 01-01-1835 tot 31-12-1859; invnr 1412 = nummers 1 - 1200; invnr 1413 = nummers 1201 -2232

Op bovenstaande stamboeken zijn alfabetische klappers, te weten:
- toegang 0186, invnrs 1414/1415: 1826-1829
- toegang 0186, invnr 1416: 1829-1831
- toegang 0186, invnr 1417: 1831-1834
- toegang 0186, invnr 1418: 1834-1843
- toegang 0186, invnr 1419: 1843-1854

** Voor de periode na 1859 is gebruikt toegang 0137.01, invnr 652.
Met alfabetische lijst toegang 0137.01 invnr 653.
Belangrijk-1: Deze stamboeken zijn via internet raadpleegbaar. Ga naar www.alledrenten.nl en kies links onderaan 'Bladeren door overige scans'.
Voor toegang 0186 kies 'Maatschappij van Weldadigheid'. Bevestig die keus in het vakje eronder.
Voor toegang 0137.01 kies 'Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen/Ommerschans' en bevestig eronder.
Belangrijk-2: Alle door Luurt Vrijen getranscribeerde gegevens uit de bovengenoemde stamboeken worden ter beschikking gesteld van de database op www.alledrenten.nl en zijn dan op naam doorzoekbaar. Ze komen beschikbaar op 23 oktober 2016, zie hier..
Minder belangrijke toevoegingen:
- Er staan enkele fouten met betrekking tot het geslacht in deze boeken, waardoor ik denk dat dit hoogstwaarschijnlijk niet de stamboeken zijn die op de kolonie gebruikt werden, maar de kopie-stamboeken bij de permanente commissie in Den Haag.
- Niet gebruikt zijn enkele andere boeken met wezen erin, omdat er teveel onduidelijkheid is over de status van die boeken: toegang 0186, de invnrs 1408 en 1409 (deze zijn NIET op www.alledrenten.nl in te zien) en toegang 0137.01 invnrs 595 en 596 (wel in te zien).