Zakboekjes en waar ze te vinden zijn

Elk koloniaal gezin en elke alleenstaande in de kolonin heeft een zakboekje, ook wel eens aangeduid als schuldboekje of memorieboekje. En keer per week wordt dat ingeleverd bij de boekhouder. Die noteert in het boekje aan de creditzijde hoeveel loon de kolonist de afgelopen week met zijn arbeid heeft verdiend en aan de debetzijde welke goederen en kledingstukken de kolonist die week ontvangen heeft. Daarna geeft hij het zakboekje weer terug aan de kolonist.

Als iemand de kolonie verlaat wordt in het boekje een eindafrekening gemaakt. Daarna wordt het met handtekeningen van de betreffende gezagsdragers afgesloten en krijgt de kolonist het bij zijn vertrek mee. Daarmee verdwijnen de zakboekjes van het terrein en daarom zijn er in het archief van de Maatschappij van Weldadigheid niet veel bewaard gebleven.

Maar een aantal wel. Die zijn bij het digitaliseren van de ingekomen post van de permanente commissie 1818-1847 gescand. Hieronder een overzicht van die bewaard gebleven zakboekjes met links naar de eerste scan van elk boekje zodat je ze kunt bekijken. Ik heb het ingedeeld per categorie.

Weeskinderen in Veenhuizen

● Zakboekje van Frederik Arends die later Arie van de Berg, blijkt te heten, wees in Veenhuizen met weesnummer N2042, inventarisnummer 170, klik hier en voer rechtsonder scannummer 529 in.

● Zakboekje van Franciscus Petrus de Vrieser, wees in Veenhuizen met weesnummer N2146, inventarisnummer 171, klik hier en vul rechtsonder scannummer 484 in

● Zakboekje van Cornelia Eijfferts, wees in Veenhuizen met weesnummer N1874, inventarisnummer 183, klik hier en vul rechtsonder het scannummer 370 in.

● Zakboekje van Johanna Christina Selbits, wees in Veenhuizen met weesnummer N602, inventarisnummer 237, klik hier en je bent meteen bij het boekje.

● Zakboekje van Anna Gezina Wilhelmina Klaassen, wees in Veenhuizen met weesnummer N172, inventarisnummer 238, klik hier en vul rechtsonder het scannummer 81 in.

● Zakboekje van Hendricus Broers, wees in Veenhuizen met weesnummer N1138, inventarisnummer 263, klik hier en vul rechtsonder het scannummer 394 in.

● Zakboekje van Alida Klinenhagen, wees in Veenhuizen met weesnummer N215, inventarisnummer 322, klik hier en vul rechtsonder het scannummer 736 in.


Weeskinderen op bijzonder contract


● Zakboekje van Govert Elsing, wees in Veenhuizen op bijzonder contract PK60, inventarisnummer 197, klik hier en vul rechtsonder het scannummer 456 in.

● Zakboekje van Grietje Lutkenhuis, wees in Veenhuizen op bijzonder contract PK23, inventarisnummer 293, klik hier en vul rechtsonder het scannummer 412 in.

● Zakboekje van Adriana Cornelia Bredero, wees in Veenhuizen op bijzonder contract PK28, inventarisnummer 329, klik hier en vul rechtsonder het scannummer 165 in.

● Zakboekje van Trijntje Degelink, wees in Veenhuizen op bijzonder contract PK26, inventarisnummer 343, klik hier en vul rechtsonder het scannummer 319 in.

● Zakboekje van Mietje Zwart, wees in Veenhuizen op bijzonder contract PK27, inventarisnummer 343, klik hier en vul rechtsonder het scannummer 346 in.

Overigen

● Zakboekje van vrije kolnistengezin van Broer van Belkum, inventarisnummer 179, klik hier en je bent meteen bij het boekje.

● Zakboekje van Joseph Klapvelder, hoofd van een veteranengezin, inventarisnummer 193, klik hier en vul rechtsonder het scannummer 203 in.

● Zakboekje van sergeant (daarna: weduwe) Soomer, veteraan, inventarisnummer 207, klik hier en je bent meteen bij het boekje.

● Zakboekje van Ernst, veteraan, inventarisnummer 228, klik hier en vul rechtsonder het scannummer 472 in.

● Zakboekje van A. Lector, veteraan, inventarisnummer 270, klik hier en vul rechtsonder het scannummer 465 in.

● Extract uit het zakboekje van Adrianus van Laarhoven, bedelaarskolonist, inventarisnummer 319, klik hier en vul rechtsonder het scannummer 30 in.

Nadere informatie over betrokkenen