F-CONTRACTEN:
'Kontrakten met verschillende Autoriteiten, Korporatien en Sub-Kommissien van Weldadigheid, voor de plaatsing van personen in de kolonie de Ommerschans, tegen jaarlijksche betaling van f 30:- of f 40:- per hoofd, gedurende 16 jaren'

Zie een uitleg over deze contractvorm op de overzichtspagina contracten. Er zijn twaalf F-contracten afgesloten. Hieronder een overzicht daarvan op volgorde van contractdatum met achtereenvolgens het contractnummer, de plaats waar de contractant gevestigd is, de naam van de contractant, de datum dat het contract afgesloten is en het aantal personen waarvoor gecontracteerd wordt:

F1: Wymbritseradeel subcommissie, 5 januari 1822, 14 personen (niet bewaard gebleven) f 30
F2: Delft subcommissie, 7 februari 1822, 10 bedelaars (niet bewaard gebleven) f 30
F3: Monnickendam subcommissie, 11 maart 1822, n bedelaar, f 30
F4: Epe subcommissie, 20 juni 1822, n bedelaar, f 30


F5: Lisse subcommissie, september 1822, n bedelaar, f 30
F6: Gravenhage burgemeesteren, 20 september 1822, tien bedelaars, f 40
F7: Gravenhage subcommissie, 18 september 1822, vijf bedelaars, f 40
F8: De Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat 7 oktober 1822, 1000 bedelaars f 40


F9: De Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat 1 februari 1823, 200 bedelaars f 40
F10: Leiden subcommissie, 22 maart 1823, tien bedelaars, f 40
F11: Leiden subcommissie, 22 maart 1823, zes bedelaars, f 40
F12: Utingeradeel subcommissie, 19 juni 1823, twee bedelaars, f 40


Het verschil tussen die f 30 en die f 40 heb ik wel eens geweten, maar ben ik nu even kwijt. Volgt later. Naast de twee grote contracten met de overheid zijn er dus 60 bedelaars die via zo'n contract in het bedelaarsgesticht opgenomen kunnen worden.

In het archief

Een overzicht van alle afgesloten contracten staat in het contractenboek, inventarisnummer 1394. Dat boek is ingericht volgens de lettervolgorde, dus de F-contracten staan na (het eerste gedeelte van) de E-contracten.
Betalingen op F-contracten (en op C-contracten) worden bijgehouden in een schriftje in inventarisnummer 1154.
De F-contracten zelf bevinden zich in inventarisnummer 1441, behalve de contracten F1 en F2 die nergens meer te vinden zijn en de contracten met de overheid F8 en F9 die zich in invnr 1440 bevinden.
Vanaf 1 november 1829 staat iedereen die op een F-contract in de kolonie is, met een B-nummer in het stamboek inventarisnummer 1389 en in het alfabetische register daarop. Zie de uitleg onder het kopje 'Over de registratie van op contract geplaatste personen en gezinnen' onderaan de overzichtspagina contracten.

Meer informatie

Zie een lijst met alle A-, B-, C-, D- en F-contracten op volgorde van plaats, waaraan je kunt zien hoeveel mensen uit een bepaalde stad in de kolonin rondlopen.
Een transcriptie van het contract met de overheid voor 1.000 bedelaars (F8) staat op de site van De bedelaarskolonie. Het contract van 1 februari voor een extra 200 bedelaars (F9) is behalve de datum en het aantal bedelaars helemaal gelijk aan F8.
Waar de op een F-contract geplaatste bedelaars staan in de stamboeken van bedelaars is mij grotendeels een raadsel. Als iemand ze tegenkomt hoor ik dat graag.