Het plaatje komt uit het maandblad de Vriend des Vaderlands, jaargang 1831, het mei-nummer. Zie voor de plattegrond en de opzet van het Instituut deze pagina.