Het plaatje komt uit het maandblad de Star, jaargang 1831, het mei-nummer. Zie voor de plattegrond en de opzet van het Instituut deze pagina.