De proefkolonie Frederiksoord: aanvullende informatie bij het boek De proefkolonie

Het boek De proefkolonie, met als ondertitel 'Vlijt, vaderlijke tucht en het weldadig karakter onzer natie', verscheen in september 2006, tweede bijgewerkte druk juni 2008, derde druk januari 2009, vierde druk september 2009, vijfde druk september 2010, zesde druk april 2012, zevende druk mei 2014, achtste druk oktober 2015, negende druk september 2016, tiende druk augustus 2017, elfde druk juni 2018. Zie ook de site van uitgeverij Atlas/Contact.Deze pagina's geven aanvullende informatie bij het boek. Om te beginnen is er de verantwoording van de gebruikte bronnen, met name archiefstukken, met soms wat extra informatie. Die verantwoordingen per hoofdstuk zijn via deze pagina in te zien en/of op te halen

Verder staan hieronder stukken die met de proefkolonie te maken hebben. Sommige staan op deze bladzijden, andere staan elders op de site, maar er is altijd een 'Terug'-toets om weer hier te komen. Reacties zijn altijd welkom.

Alle inventarisnummers (invnrs) op deze bladzijden horen - tenzij anders vermeld - bij het Archief van de Maatschappij van Weldadigheid dat berust bij het Drents Archief onder toegangsnummer 0186.