Verantwoording van de in het boek gebruikte bronnen en citaten

De verantwoording kan per hoofdstuk als pdf bekeken of opgehaald worden (klik op het pdf-plaatje).

LET OP LET OP: Ik ben nog druk bezig honderden transcripties van tuchtzaken, brieven enzovoort op de site te plaatsen. Door nieuwe verwijzingen daarnaartoe worden de verantwoordingen steeds aangevuld en verbeterd.
Het heeft dus echt zin om later nog een keertje terug te komen.


Inleiding op de verantwoording

pdf

Hoofdstuk een: De raad van policie en tucht voor de gewone koloniën  -  1818 tot 1826

pfd

Hoofdstuk twee: De vele onaangenaamheden waarmede de wijkmeesters bijna dagelijks te kampen hebben - januari 1827 tot november 1828

pdf

Hoofdstuk drie: Met de broek op de hakken - november - 1828 tot 8 juli 1829

pdf

Hoofdstuk vier: Dat tot geene vernietiging van tot de archieven behoorende stukken worde overgegaan - juli 1829 tot januari 1833

pdf

Hoofdstuk vijf: Dan zoekt men de loop der natuur zelve te stremmen - 1833 tot 1835

pdf

Hoofdstuk zes: De verordening van tucht toepassen zoals dezelver liggen - 1836 tot 1839

pdf

Hoofdstuk zeven: Gij zijt ook al een van die onderdrukkers - 1840 tot 1842

pdf

Hoofdstuk acht: Het opmerkelijke jaar 1843 - 1843

pdf

Hoofdstuk negen: Daar op de kolonie is toch een onbezorgt leven - 1844 tot 1859

pdf

Hoofdstuk tien: Quod licet Iovi non licet bovi - 1860 tot 1886

pdf