Extract uit het verhandelde in den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen te Veenhuizen N. 1

Zitting van den 17 Maart 1849


Present
C. W. Rensing, Presdt
Leden van den Raad:
A. Textor
G. Kuipers
J. van de Ven
B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

Alle Leden zijn present.

wordt voorgenomen:

Jan Coenraad van Es (wees) N1350 (poging tot verkoop van kleeding stukken aan anderen toebehoorend)

Wilhelmus Carolus Borrius (wees) N2038 (medepligtig en behulpzaam aan het misdrijf door J. C. van Es N. 1350 gepleegd)

Men liet hen binnen staan om gehoord te worden.

Zij hadden geene verschoonbare redenen in te brengen, die door den Raad aaneembaar geacht werden.

Men gebood zij buiten zouden staan, om over hun misdrijf te delibereren.

Gezien Art 3 § 8 van het Reglement vaan Tucht voor Weezen Vondelingen en verlaten kinderen waarop Art 4 § 8 de straf bepaald

Besluit

De Weezen J. C. van Es N1350, W. C Borrius N2038, respectivelijk te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water & brood, met vermaning zich in het vervolg voor soortgelijke strafwaardige misdrijven te wachten.

Men liet hen binnen staan, las hen dit vonnis voor, waarop zij aftraden.

Niets verder te behandelen zijnde sluit de president den Raad.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door
(was get) C. W. Rensing, President
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. v d Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, Secretaris

voor Copie Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619