Tucht voor 'Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen' bij het DERDE gesticht te Veenhuizen
1836-1839


In de raad van tucht voor weeskinderen zitten employés van de Maatschappij. Deze periode wordt de raad van het derde gesticht voorgezeten door

Sikke Berends Drijber, adjunct-directeur van het derde gesticht.

De leden zijn

Cornelis Wilhelmus Rensing, onderdirecteur voor binnen het gesticht
Lambert Nijenbandering, onderdirecteur voor buiten het gesticht.

Wisselende zaalopzieners:
Dirk van der Tempel
● Zuidema

Jan Emmelot
W. van Tellegen
● C. Breicheizen
R. Smies
● W. op de Kamp
J. Damens

Secretaris is:
Dirk Frederik Haarman, boekhouder bij het derde gesticht.

Bij 'Betrokkenen' hieronder worden die raadsleden niet genoemd, daar staan alleen degenen die als beschuldigde of getuige of slachtoffer in het verslag staan.

Vrijwel al deze transcripties zijn gemaakt door Luurt Vrijen. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd te identificeren welke weeskinderen ze bedoelen. Er zijn namenlijsten van wezen die voorkomen in de zittingen, zie daarvoor deze pagina.

Opvallend is steeds weer dat geen enkele reden voor een desertie serieus wordt genomen. In de meeste gevallen ontvlucht een wees het kindergesticht omdat die behoefte heeft familieleden weer eens te zien, maar daar is geen enkel begrip voor.


Zitting
Betrokkenen
23-01-1836
● P. Troost, R. Fekkes: diefstal aardappelen uit de kelder van het magazijn
04-03-1836
● P. de Vogel: desertie
06-05-1836
● P. de Vogel: desertie
25-05-1836
● Troost, Cuperus, Bartholm, van der Zwaag, K. Sijbel: zonder permissie naar de jaarmarkt te Norg en diefstal goederen
● Kappe, Bouwman, Kramer, ten Bokum, Coset, van der Werf, R. Feckes, Drosser: zonder permissie naar de jaarmarkt te Norg
09-07-1836
● Maria Zandman, Johanna Hartog, Albert Hendriks de Boer: desertie
06-09-1836
● R. Fekkes, J. Meijer, J. Koorn, A. Wognum, J. Strootman, H. Snijders, P. Troost: diefstal wortelen uit de tuin van de maatschappij
20-04-1837
● Hendrik Meijer: desertie en vrijwillige terugkeer (volgens de raad om opnieuw in de kleren te worden gestoken voor hij opnieuw lucht)
03-06-1837
● J. Bonhoffer, A. Boland, W. Smit, M. Heuvelmans: desertie
01-09-1837
● F. Angers, J. Blom, M. L. H. van den Berg, S. Jongbloed: desertie
16-03-1838
● C. Bodegraaf, W. Blizewskie, H. Lutgendorp: onbehoorlijk gedrag bij uitbetaling hunner oververdiensten
● Tilburg: diefstal deken van de ziekenzaal van het hek in het gesticht, in stukken gesneden en als dweilen te koop aangeboden.
● C. Tes, H. A. Boland: diefstal wortelen uit de kuilen op het land
● K. Zwart, Y. Hoornstra, J. Egmond, H. Assing: diefstal aardappelen uit de kuilen op het land
10-05-1838
● J. Blom N. 285: desertie
● Gaaswijk: onbehoorlijk gedrag op de zaal tijden de kledinginspectie door de Inspecteur der koloniën
21-08-1838
● C. Saarloos N. 1035: desertie
● C. E. Smits N. 2086: desertie
27-08-1838
● M. L. H. van den Berg N. 185: desertie
● M. Philippi PK 46: desertie
22-09-1838
● H. Boland: driedubbele kleding gedragen naar het werk om te verkopen
● Ph. Gobel: verkoop doek Haulerwijk
● K. Tets en  Ph. Knoop: diefstal wortelen uit de tuin van de maatschappij 2e gesticht
13&20-10-1838
● 13 oktober: Hermanus Roger, achtergebleven van jaarlijks verlof, door Regenten van Amsterdam teruggestuurd
● 20 oktober: Maria Heuvelmans N182: desertie. Meer informatie onderaan het verslag
09-02-1839
H. Steenbergen: desertie
03-09-1839
Op aanklacht van de zaalopzieners Op de Kamp, Tempel en Emmelot:
H. Hornstra, J. van Geer, J. Egmond, K. Tets, H. Hendriks, H. Stuivers, G. Kanter, Th. Schrever, F. Lombart, W. Volle, J. Meerik, K. E. Smits, S. de Jong, H. Foks, S. Al, T. Bloed: zonder permissie naar de Norgermarkt
24-09-1839
C. Meijer en G. Heil: diefstal wortelen uit de tuin van het 2e gesticht
25-10-1839
Bedelaarskolonistenjongen H. Smits: desertie.
09-11-1839
Bedelaarskolonistenjongens J. van Huizen en A. B. Gevers: uit Rhoden van desertie teruggebracht.
Wees H. Roger: van Oldebroek bij Kampen van desertie teruggebracht.
10-12-1839
Munter, Ten Bokum, Leenders: bedrijven ongeregeldheden aan het meisjeskwartier
Spring: desertie
Bedelaarskolonistenjongen Tichelaar: desertie
17-12-1839
Bedelaarskolonistenjongens Joh. Eben, J. Lokhof en J. Nieman: desertie, teruggebracht uit Groningen
  Bedelaarskolonistenjongens D. de Vries, L. J. Hoekstra: desertie, teruggebracht uit Joure