Tucht voor 'Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen' bij het DERDE gesticht te Veenhuizen
in 1840


In de raad van tucht voor weeskinderen zitten employés van de Maatschappij. Deze periode wordt de raad van het derde gesticht voorgezeten door

Sikke Berends Drijber, adjunct-directeur van het derde gesticht.

De leden zijn

Cornelis Wilhelmus Rensing, onderdirecteur voor binnen het gesticht
Lambert Nijenbandering, onderdirecteur voor buiten het gesticht.
J. Damens, zaalopziener
R. Smies, zaalopziener
● C. Breicheizen, zaalopziener (één maal als invaller voor Damens)

Secretaris is:
Jan Bartels Bosma, boekhouder bij het derde gesticht.

Bij 'Betrokkenen' hieronder worden die raadsleden niet genoemd, daar staan alleen degenen die als beschuldigde of getuige of slachtoffer in het verslag staan.

Vrijwel al deze transcripties zijn gemaakt door Luurt Vrijen. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd te identificeren welke weeskinderen ze bedoelen. Er zijn namenlijsten van wezen die voorkomen in de zittingen, zie daarvoor deze pagina.

Het gaat hier echter in de meeste gevallen om 'als wees verpleegd wordende' bedelaarskinderen en die zijn in de wezenregisters niet te vinden. Mocht er bij hun een nummer staan dan is het een bedelaarsnummer, te vinden in de bedelaarsregisters. Zie daarvoor dit overzicht.

Op één uitzondering na - de zitting van 21 september - gaan a-l-l-e zaken over desertie.

Eigenaardig is de zitting van 26 mei 1840 waarbij deserteurs worden heen en weer geslingerd tussen Veenhuizen en de Ommerschans. Hetzelfde gebeurt op 6 oktober 1840.


07-02-1840
● Bedelaarskolonistenjongens Mulder, Agterdenbos, Meijer, Verburg, Lemans: van desertie teruggebracht
● Goemaat: van desertie teruggebracht.
10-02-1840
● Bedelaarskolonistenjongens Gerdthagen en Korner: desertie, teruggebracht uit Oosterwolde
19-02-1840
● Bedelaarskolonistenjongens Mulder en Huizinga: desertie
06-04-1840
● Bedelaarskolonistenjongen J. C. Mulder N1939: desertie, van de Hauwel teruggebracht
08-04-1840
● Bedelaarskolonistenjongen H. Meijer N1123: baldadigheid 's nachts in de zaal
12-04-1840
● Bedelaarskolonistenjongens A. Leenman, Joh. Rutte, Hk. Cosijns: desertie, teruggebracht uit Heerenveen
25-04-1840
● Bedelaarskolonistenjongen Hk Smit: desertie, teruggebracht uit Giethoorn
01-05-1840
● Bedelaarskolonistenjongen J. Bruins, desertie, uit Assen teruggebracht
03-05-1840
● Bedelaarskolonistenjongens P. J. Nieman, J. van Huizen: desertie, teruggebracht uit Oosterwolde
17-05-1840
● Bedelaarskolonistenjongens J. van Kalken, H. M. Wagenaar: desertie, uit de Hauwel teruggebracht
26-05-1840
● Bedelaarskolonistenjongens J. van Putten, P. Verburg, J. H. T. G. Korner: desertie, opgebracht te Ommerschans, naar 3e gesticht teruggestuurd: nu weer naar Ommerschans
02-06-1840
● Hendrik Melgers, Emmerikus Hendriks: desertie, van Beetsterzwaag teruggebracht
08-06-1840
● J. P. H. Spring, G. Gaauw: desertie, van Smilde teruggebracht
21-06-1840
● Bedelaarskolonistenjongen J. Lokhof: desertie, van Donkersbroek teruggebracht
06-07-1840
● Bedelaarskolonistenjongen J. van Wageningen: desertie
24-07-1840
● Jacobus Jansen, Jan Feenstra: desertie, van Groningen teruggebracht
06-08-1840
● Bedelaarskolonistenjongens Samuel Putto, Willem Hoenstok: desertie uit Norg teruggebracht
● Jan Feenstra: desertie, uit Groningen teruggebracht
16-08-1840
● Bedelaarskolonistenjongen I. van der Sluis: desertie: teruggebracht uit Steenwijk
29-08-1840 ● C. Goemaat: desertie, uit Zeeland via Ommerschans teruggebracht door veldwachter de Bruin van Ommerschans
03-09-1840
●Jan Feenstra: van derde desertie teruggebracht uit Groningen
04-09-1840
● Bedelaarskolonistenjongen K. Kempers: desertie
21-09-1840
● P. Gobel, L. Vogel: betrapt op het stelen van koolrapen uit de kolonietuin
25-09-1840
● Emmerikus Hendriks: desertie, uit Beetsterzwaag teruggebracht
26-09-1840
● Joh. Hendrikus Hendriks: desertie
29-09-1840
● Bedelaarskolonistenjongens Abraham Andries Polak, Mozes Boller, Meijndert Beuke, Petrus Adams Piezo, Hendrik Meijer: desertie
06-10-1840
● Bedelaarskolonistenjongens C. J. Voogd N1148, A. Koekebakker N1453, G. C. van Ham N1804, G. Burgen N580, A. B. Govers N1697: desertie. Ommerschans wil ze terugsturen naar 2e gesticht maar die willen ze in Ommerschans houden
14-10-1840
● Bedelaarskolonistenjongen J. C. de Bruin: desertie
23-10-1840
● Bedelaarskolonistenjongen Hk van Gulik: desertie
03-11-1840
● Bedelaarskolonistenjongens J. J. A. N. van Vuuren, L. S. de Jong: desertie
25-11-1840
● Bedelaarskolonistenjongens J. J. Schouwe, J. Peters, H. Smit: desertie
27-11-1840
● Bedelaarskolonistenjongen A. A. Koopman: desertie en vrijwillige terugkeer