Tucht voor 'Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen' bij het DERDE gesticht te Veenhuizen

           1841-1842


In de raad van tucht voor weeskinderen zitten employés van de Maatschappij. Deze periode wordt de raad van het derde gesticht voorgezeten door

Sikke Berends Drijber, adjunct-directeur van het derde gesticht.

De leden zijn

Cornelis Wilhelmus Rensing, onderdirecteur voor binnen het gesticht
Lambert Nijenbandering, onderdirecteur voor buiten het gesticht.
J. Damens, zaalopziener
R. Smies, zaalopziener (alleen in 1841)
● C. Breicheizen, zaalopziener (twee maal als invaller voor Damens)
Dirk van de Tempel, zaalopziener (in 1842 ipv Smies)
A. S. Rosenstein, zaalopziener (één maal ipv Van de Tempel)

Secretaris is:
Jan Bartels Bosma, boekhouder bij het derde gesticht.

Bij 'Betrokkenen' hieronder worden die raadsleden niet genoemd, daar staan alleen degenen die als beschuldigde of getuige of slachtoffer in het verslag staan.

Vrijwel al deze transcripties zijn gemaakt door Luurt Vrijen. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd te identificeren welke weeskinderen ze bedoelen. Er zijn namenlijsten van wezen die voorkomen in de zittingen, zie daarvoor deze pagina.

Het gaat hier echter in de meeste gevallen om 'als wees verpleegd wordende' bedelaarskinderen en die zijn in de wezenregisters niet te vinden. Mocht er bij hun een nummer staan dan is het een bedelaarsnummer, te vinden in de bedelaarsregisters. Zie daarvoor dit overzicht.

Alle zaken gaan over desertie, met uitzondering van 15 februari 1842 als er vuilnis naar de fabrieksbaas geworpen wordt. Interessant is de extra informatie bij bij 11 juli 1841 gegeven wordt.Zitting
Betrokkenen
30-01-1841
● Bedelaarskolonistenjongens J. van kalken, C. J. Mulder: desertie
16-02-1841
● Bedelaarskolonistenjongen H. Smit: van desertie teruggebracht uit Gieten.
03-03-1841
● Bedelaarskolonistenjongen H. van Gulik: desertie, uit Groningen teruggebracht
● J. P. Jansen: desertie, uit Groningen teruggebracht
20-04-1841
● Bedelaarskolonistenjongens J. Lokhof, M. Bolle: desertie
● S. van den Tong, J. Hetjer: desertie
14-05-1841
● J. Scherps, weesnummer N1995: desertie, teruggebracht uit Elslo
25-05-1841
● Bedelaarskolonistenjongen L. van der Sluis, bedelaarsnummer N600: desertie, teruggebracht van Smilde
● J. P. Jansen, weesnummer N909: desertie, teruggebracht van Smilde
11-07-1841
● Bedelaarskolonistenjongen Joh. Lokhof: desertie
● Maria L. H. van den Berg: desertie met een Zweedse bedelaar, met vrijwillige terugkeer (door familie tot bij het gesticht gebracht).
Met bijlage brief van adjunct-directeur Drijber.
17-07-1841
● Cornelis Meijer: desertie; zegt aangespoord te zijn door de bedelaarskolonistenjongen A. B. Gevers die hem onderweg verlaten heeft. Uit Harlingen teruggebracht
● Feitje de Jager: desertie (met verlofgangers meegeglipt), uit Harlingen teruggebracht
02-09-1841
● C. E. Smit N. 2068: desertie, vrijwillige terugkeer uit Elslo waar hij bij een boer gewerkt heeft.
06-10-1841
● Bedelaarskolonistenjongen Antonius Bernardus Gevers, bedelaarsnummer N1697: desertie,aangebracht aan de Ommerschans
22-11-1841
● Bedelaarskolonistenjongens Johannes Goukade, bedelaarsnummer N3554, Mathijs Hendrik van Os, bedelaarsnummer N2563, Franciscus Matse, bedelaarsnummer N1153 desertie, aangebracht aan de Ommerschans
● Jan Hndk Jansen, weesnummer N909, Petrus Wind, weesnummer N1933: desertie, aangebracht aan de Ommerschans
03-12-1841
● Bedelaarskolonistenjongens Hendrik Cousijnse, bedelaarsnummer N2262, Jan van Wijk PK 10: desertie, aangebracht aan de Ommerschans
15-02-1842
● P. van Leiden, H. Lut, J. Tilburg, D. J. Korstens: klacht van de fabrieksbaas dat ze met vuilnis naar hem hebben geworpen. (was voor opziener in de weverij Muilwijk bedoeld)
04-04-1842
● Bedelaarskolonistenjongens A. B. Gevers en J. Lokhof: desertie, teruggebracht uit Groningen
21-04-1842
● J. van Vuuren en S. Klein (waarschijnlijk bedelaarskolonistenjongens): desertie, uit Drachten teruggebracht
01-07-1842
● Bedelaarskolonistenjongens Tamme de Ruiter, bedelaarsnummer N327, Hendrik Tiele, bedelaarsnummer N619: desertie, uit Opende teruggebracht
12-07-1842
● Bedelaarskolonistenjongen Johan Hendrik Frederik Gerrit Korner, bedelaarsnummer N3506: desertie, teruggebracht uit  Ommerschans
17-08-1842
● Bedelaarskolonistenjongen P. F. Tamsma, bedelaarsnummer N937: desertie, uit Lutjegast teruggebracht
● Bedelaarskolonistenjongens K. Kempers, bedelaarsnummer N2243, W. Hoenstok, bedelaarsnummer N3011: desertie, uit Norg teruggebracht