Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenKinderen in Veenhuizen geplaatst op particulier contract - lijsten

Op een andere pagina wordt uitgelegd wat op contract geplaatste Veenhuizense wezen zijn en dat hun registraties niet volledig bewaard zijn gebleven. Via deze pagina zijn transcripties bereikbaar van wat er WEL is aan registratie van de kinderen met een PK-nummer. De transcripties zijn gemaakt door Luurt Vrijen en door mij  aangepast voor op de site.

1825-1828, invnr 1571

De eerste lijst komt uit het register Veenhuizen-1 1824-1828, met invnr 1571, de pagina's 115 tot 118. Dit is het eerste overzicht van weeskinderen die op een particulier contract in Veenhuizen zitten. Het begint ergens begin 1825 en eindigt op 31 december 1828. De transcriptie staat op deze pagina.

1828-1829, invnr 1571

De tweede lijst komt uit hetzelfde register met invnr 1571, de pagina's 54 tot 56 met een vervolg op pagina 119. Het begint op 1 januari 1828 en eindigt ergens eind 1829 als er is besloten een register aan te leggen waar alle op contract geplaatste koloniebewoners in komen. De transcriptie staat op deze pagina.

1829-1831, invnr 1410

De derde lijst komt uit het wezenregister met invnr 1410, en staat achterin dat register. Het begint 1829 en wordt bijgehouden tot eind 1831. De transcriptie staat op deze pagina.

Het grote gat

Dan volgt dus het grote gat in de registratie van op particulier contract geplaatste weeskinderen. De meeste staan nog wel in het register van alle op contract geplaatste koloniebewoners, invnr 1389, met alfabetisch register invnr 1390, maar van sommigen is geen enkele registratie bewaard gebleven.

1843 - 1859, toegang 0137.01 invnr 652

Vanaf rond 1843 is er weer een bewaard gebleven registratie van op particulier contract geplaatste weeskinderen. Het komt uit het archief van de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen/Ommerschans, Drents Archief toegang 0137.01 invnr 652 (met alfabetisch register invnr 653). Dit stamboek heeft een andere opzet doordat het over meerdere jaren loopt. Er staan meer dan 240 kinderen in. De transcriptie van de lijst staat op deze pagina.