Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderen

In de bedelaarsgestichten ouderloos geworden kinderen die vandaar worden overgebracht naar de kinderetablissementen. De eerste vijf overgebrachte bedelaarskinderen


Op een andere pagina beschrijf ik hoe de discussie verloopt (rest volgt)