Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenApril 1829, drie jongens die graag in militaire dienst willen

Het begint met een brief van de Provinciaal Commandant voor Groningen en Drenthe op 1 april 1829. Daaruit blijkt, zie de scan, dat drie jongens uit het eerste gesticht aangegeven hebben dat ze graag in militaire dienst willen.
Van die wens heeft de permanente commissie blijkbaar op 13 april 1829 bericht gegeven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarop reageert het ministerie lekker snel op 28 april 1829 met de onderstaande brief, invnr 96, zie hier, en vul rechtsonder het paginanummer 758 in:

ís-Gravenhage, den 25 April 1829.

Ik heb de eer gehad UWelEdelens missive van den 13o April 1829 N308 te ontvangen, betrekkelijk het verlangen van J.J.T. Wielick, J.H. Hoendervoogd en W. Axel om tot de militaire dienst te worden toegelaten.

Zoo als te regt door UWelEdelen wordt geobserveerd, hebben deze jongelingen het consent noodig der administratie, welke de voogdij respectivelijk over hen uitoefent, om hun verlagen beslag te doen erlangen, en ik heb de Heeren Gouverneurs van Noord-Holland en Zeeland aangeschreven, de voorschreven administratien ter zake te hooren.

In afwachting van het daarop in te zenden antwoord, verzoek ik UWelEdelen, de Heere Provincialen Commandant van Groningen en Drenthe hiervan kennis te doen dragen, teneinde Zijn HoogEdelGestrenge bekend zij, met de redenen, die eenige vertraging in den loop der zaak voorschreven te weeg brengen.

De Administrateur voor de Gevangenissen en het Armwezen
Privinaire.

Er zit dus een voorwaarde aan en daarmee gaat het ministerie aan het werk. De drie betreffende jongemannen staan op volgorde van weesnummer in de wezenregisters met invnr 1571, zie hier, en invnr 1410, zie hier:

Johannes Josephus Theodorus Wiellick heeft het weesnummer 69. Hij is volgens de kolonieadministratie geboren in 1812, rooms-katholiek en op 20 februari 1824 in het kindergesticht aangekomen vanuit Tiel. Daar was hij uitbesteed bij boeren door het Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam en hij staat dan ook op de eerste lijst van Amsterdamse kinderen met volgnummer 134.

Johannes Henricus Hoendervoogd heeft het weesnummer 606. Hij is volgens de kolonieadministratie geboren in 1811 en hij is op 23 september 1824 het kindergesticht binnengebracht vanuit Amsterdam. Designatienummer 3/550.


Willem Axel heeft het weesnumer 1009. Hij is volgens de kolonieadministratie geboren op 3 juni 1811, rooms-katholiek en hij is op 17 november 1828 in Veenhuizen gekomen vanuit Zierikzee. Designatienumer 116/12. Hij is dus degene voor wie het ministerie niet in Noord-Holland maar in Zeeland moet zijn.


Ze zijn alle drie dus nog onder de leeftijd (19 jaar) dat ze zich voor de dienstplicht moeten melden en onder de leeftijd (20 jaar) waarop ze via de normale ontslagprocedure uit het kindergesticht kunnen vertrekken.

Van twee is zeker dat er aan hun wens voldaan wordt. Bij Johannes Josephus Theodorus Wiellick en Willem Axel staat in het wezenregister genoteerd dat zij op 22 juni 1829 vanuit het kindergesticht in militaire dienst treden. Bij Johannes Henricus Hoendervoogd staat slechts dat hij op 27 juni 1829 is ontslagen, maar gezien zijn leeftijd zal hij toch ook wel het leger ingegaan zijn.