Terug naar de pagina Bedelaars --- Terug naar de openingspagina Zoeken


Onderzoek in het archief naar bedelaars in
INVENTARISNUMMER 1506: Mutatieregister bedelaars vanaf januari 1823 tot eind 1824 (losse notities)


● Vanaf het begin van het schriftje.

Steeds achtereenvolgens het bedelaarsnummer, de naam, waar ze domicilie van onderstand hebben, waar ze feitelijk vandaan komen, de aankomstdatum en de mutatie:

N72, Harmen de Vries, domicilie Franeker, gesticht te Hoorn, aankomst 25 oktober 1822, overleden 2 april 1823

N188. Pierre Reymenants, Brussel, gesticht Z-Brabant, aankomst 3 november 1822, gedeserteerd 26 april 1823

N393. Ernst van Woutenberg. Ommen, gouverneur Overijssel, aankomst 6 januari 1823, des 8 mei 1823

N432. Arie Osinga, geboren te Koudum in Vriesland, gouverneur Utrecht, aankomst 18 januari, des 25 januari 1823

N751. Jantje Wouters Beerends, opgevat te Dwingelo, gouverneur Drente, aankomst 24 april 1823, van desertie terug 12 juli 1823

N790 Jacob Beers, geboren te Kampen, gouverneur Noord-Brabant, aankomst 18 mei 1823, gedeserteerd 25 juli 1823

● Augustus 1823

Het voorafgaande was vermoedelijk een inhaaloperatie. Hier is een extra interlinie en daarna wordt het per maand bijgehouden.

N51. Marijtje Rooks, domicilie Blokker, gesticht Hoorn, aankomst 10 oktober 1822, bevallen van een zoon 27 aug 1823

N251. Joannes van den Broucke, domicilie Waerighem, gesticht te Brugge, aankomst 11 nov 1822, van desertie terug 23 augustus 1823

N255. Nicolaas le Cluse, domicilie Maastricht, gesticht van Limburg, aankomst 9 november 1822, van desertie terug 23 augustus 1823

N263. Josephus Gofflau, domicilie Kerkrade, gesticht van Limburg, aankomst 9 november 1822, van desertie terug 14 aug 1823

N428 Hendrik Brands, geb Groningen, gouverneur Groningen, aankomst 18 januari 1823, ovl 14 augustus 1823

Opvallend is dat er hierna vier volgen die op één dag (23 augustus 1823) van desertie teruggebracht worden. Die zullen zijn binnengevoerd door de Amsterdamse politiecommissaris Sepp:

N557 Petrus de Kokere, laatst gewoond te Kortrijk, gesticht te Brugge, 13 maart 1823, van des terug 23 augustus 1823

N564 Jeanne Deroo, laatst gewoond te Brugge, gesticht te Brugge, 13 maart 1823, van des terug 23 augustus 1823

N611 Wilhelmus Molensteen, geboren te Hage, gouverneur van N-Brabant, 25 maart 1823, van des terug 23 augustus 1823

N638 Elizabeth van Hamme, domicilie Thienen(?), gesticht Z-Brabant, aankomst 24 maart 1823, van des terug 23 augustus 1823

N648 Elisabeth Louwes, geboren in het etablissement 1 april 1823, ovl 26 augustus 1823, dochter van Anne Catherine Detree, overgenomen uit het gesticht van Limburg

N703 Johannes Maria van der Wacht, geboren te Amsterdam, gouverneur van N-Holland, aankomst 23 april 1823, van desertie terug 8 augustus 1823

N714 Johannes Krem, geboren te Zwolle, gouverneur van N-Holland, aankomst 23 april 1823, van desertie terug 21 augustus 1823

N889 Emke Alberts Kuik, opgevat te Dwingelo, gouverneur van Drenthe, aankomst 20 juli 1823, van des terug 28 augustus 1823

N915 Gerbrand de Vries, domicilie Alkmaar, gesticht te Hoorn, 25 juli 1823, ovl 4 augustus 1823

● Maart 1824

Daarna heb ik een tijd niets opgenomen en ben pas weer op vel 11 (maart 1824) gaan noteren:

N75, Johannes Jonkheere, geboren Roombeke, laatst gewoond ??, gesticht te Brugge, aankomst 21 februari 1824, des 25 maart

N21, Jantje Hayes Huizenga, geboren te Oldehove, gouverneur Groningen, aankomst 22 december 1823, ovl 17 maart

N105, Paulus Hooggeboren, domicilie te Gouda, gesticht Hoorn, aankomst 25 oktober 1825, ovl 26 maart 1824

N125. Cornelis Jans Zwart, geb te Oldeholtpade, opgevat te Dalen, gouverneur Drente, aankomst 7 februari 1824, ovl 14 maart

N156. Geertruida Sandvlied, opgez uit 's Hertogenbosch, gouverneur N-Brabant, aankomst 16 januari 1824, ovl 20 maart, niet geann

N165. Hendrik van der Steen, opgez uit 's Hertogenbosch, gouverneur N-Brabant, aankomst 16 januari 1824, 28 maart op reclame der justitie aan dezelve uitgeleverd, niet geann

N176. Greetje Wagevoort, gezonden uit Zwolle, gouverneur Overijssel, aankomst 25 januari 1824, des 10 maart, niet geann

N192. Johanna Hak, opgez uit 's Hertogenbosch, gouverneur N-Brabant, aankomst 16 januari 1824, ovl 24 maart, niet geann

N196. Evert Berends Zonderhap, gezonden uit Wonseradeel, gouverneur Vriesland, aankomst 26 januari 1824, des 10 maart, niet geann

N227. Symen Jansen Douwes, gezonden uit Wonseradeel, gouverneur Vriesland, aankomst 7 februari 1824, vertrokken als milicien 26 maart, niet geann

N235. Joannes de Groote, geboren te Griesloken, laatst gewoond te Gijsselbrechtigen, gesticht te Brugge, aankomst 25 januari 1824, des 25 maart

N240. noemt zich Charles Serry, op de lijst bekend Carolus Perry, domicilie te Brugge, gesticht te Brugge, aankomst 4 november 1822, des 26 maart

N392. Hendrika Koot (huisvrouw van Evert van Woutenberg), geboren te Muiderberg, gouverneur Overijssel, aankomst 6 januari 1823, ovl 5 maart

N394. Jan Winschen, geboren te Dusseldorp in Pruisen, gouverneur Overijssel, aankomst 7 januari 1823, ovl 2 maart

N399. Geertje Geerts, geboren te Groningen, gouverneur Groningen, aankomst 18 januari 1823, ovl 24 maart

N656. Jan Frederik Schinkel, geboren te Amsterdam, gouverneur N-Holland, aankomst 23 april 1823, des 26 maart

Verder op vel 12:

N662. Klaas Jansen ?zn, geboren te Rijp, gouverneur N-Holland, aankomst 23 april 1823, des 11 maart

N672. Hendrik Reuvekamp, geboren te Amsterdam, gouverneur N-Holland, aankomst 23 april 1823, ovl 2 maart

N871. Krijn Kettenis, geb Utrecht, gouverneur Utrecht, aankomst 10 juli 1823, (van desertie op 7 november 1823 terug gekomen) en 26 maart weder gedeserteerd, niet geann

N951 of 953. Susanna Heuck, domicilie Middelburg, gesticht te Middelburg, aankomst 25 juli 1823, ovl 30 maart

N1004. Jan van der Starre, domicilie Rotterdam, gesticht te Middelburg, aankomst 2 augustus 1823, ovl 3 maart, het domicilie der moeder N1003 is mede te Roetterdam

Eentje die men vergeten was:

N1046. Isac Martens, subk te Leiden, aankomst 6 augustus 1823, van des terug 13 maart, niet aan den minister opgegeven

En daarna weer chronologisch:

N1171. Jean Petite, geboren te Amsterdam, gouverneur N-Holland, aankomst 2 oktober 1823, van des terug 12 maart

N1192. Antonia Besters, geboren te Haesteren, gouverneur N-Brabant, aankomst 13 oktober 1823, van des terug 23 maart

N1209. Johanna Grundel (huisvrouw van C. de Fontenille), geboren te 's Hage, gouverneur Utrecht, 1 november 1823, ovl 28 maart

N1215. Kornelis de Vries, geboren te Edam, opgevat te Zuidwolde, gouverneur Drenthe, aankomst 7 november 1823, ovl 3 maart

N1243. Harm Hayes Huizinga, geboren te Klein Garnwert, gouverneur Groningen, aankomst 22 december 1823, ovl 23 maart

Daarna volgen - niet door mij genoteerd - 29 personen die de eerste ontslagronde uitmaken en bij wie allemaal staat '10 maart ontslagen op auth van den Adm: in dato 23 febr 1824'.

● De rest

Verder niets door mij genoteerd, alleen paar losse aantekeningen:

- In de maand juli 1824 zijn opvallend veel deserties.

- 1 & 20 september komt er een kluit uit Friesland, die 24 september grotendeels de benen nemen.

- 22 oktober 1824 is de tweede ontslagronde.
Terug naar de openingspagina