Rozen en Rottigheid

 is theater, maar tegelijk verrekte echt!
               Het is entertainment, maar lang niet altijd vermakelijk,
                                              want als je kinderen krijgt verandert je leven;            
                                                    dat weet iedereen.        

Voor de generatie ouders die hun eerdere levensinvulling goeddeels
verruild hebben voor het ouderschap is deze voorstelling gemaakt.

“Rozen en Rottigheid”

 werd geschreven door o.a. Wil Schackmann, Tjibbe Veldkamp,
Lolkje Hoekstra, Nico vd Wijk en Christiaan Coenraads,

en wordt gespeeld door: Catrien van der Molen, Neeltje van den Brand,

Susanne Zuurbier en Titia Huisman.

 
    
  De voorstelling kan van september 2004 tot april 2005 gespeeld worden.
 

        informatie:     

   BUOG    

 bedenkers en uitvoerders van ongewone gebeurtenissen                                           

 

        of Stichting Performance Paviljoen  - Pieter Stellingwerf en Kees Botman

 

                                                        0566 650007          0514-581871          info@BUOG