Samen met regisseur Perrie Hoekstra heb ik een serie documentaires gemaakt over het project De Blauwe Stad in het Groningse Woldambt.
((Voor wie niet weet wat dat project inhoudt, wordt het op wikipedia heel correct uitgelegd; de officiele propaganda is te vinden op www.deblauwestad.))

De tijdlijn van Perries en mijn ondernemen zag er ongeveer als volgt uit:

- In 2003 haalden we subsidie van de provincie Groningen binnen voor onze films. Daarop zijn we diverse keren het gebied ingetrokken. We hebben contacten gelegd met interessante mensen in het gebied, Perrie heeft met wisselende cameralui (Larja Muntendam, Robert Huiskens, Martijn Pot) prachtige opnamen gemaakt van het gebied vůůrdat het onder water gezet werd en Perrie heeft hele goede interviews met betrokkenen opgenomen.

- Onze bedoeling was om de 'herinnerns' (= Woldambts voor herinneringen) vast te leggen aan land dat straks geen land meer is maar water. Met het verdwijnen van bepaalde geografische plekken
dreigen ook de herinneringen van mensen aan die plekken te verdwijnen. Voordat alles onder water gaat, wilden we dat culturele erfgoed aan gevoelens, herinneringen en verhalen ter plekke boekstaven.

- Daarbij besteedden we in principe alleen aandacht aan het feit DAT het meer er komt en wilden we de al jaren woedende discussie of dat nu een goed idee is of een slecht idee als een gepasseerd station beschouwen. In de praktijk lukte dat laatste niet helemaal. De emotionele kracht van veel herinneringen is onlosmakelijk verbonden met wat die mensen vinden van de verandering.


● Op 12 april 2004 (2e paasdag) werd de eerste aflevering uitgezonden door RTV Noord. De titel was 'Herinnerns-1, Blaauwe wien over t laand'. Dat sloeg op de tegenstelling tussen de gevoelens van de oorspronkelijke bevolking en de bobo's bij de officiŽle opening van het project waarbij blauwe wijn geschonken werd. De uitzending van 25 minuten staat op de site van rtv noord. Zie hier (gewoon op de ► klikken als je wilt afspelen).

De uitzending werd door RTV Noord herhaald op 9 september 2004.
 
Voor belangstellenden:
▪ is hier het script van die aflevering te zien, desgewenst ook als word-document op te halen;
▪ zijn hier enkele reacties op de uitzending verzameld (totdat het toenmalige gastenboek gehackt werd);
▪ en is er ook een pdf van wat het Dagblad van het Noorden over de film schreef.


Daarna volgde op maandag 27 december 2004 de tweede aflevering: 'Herinnerns-2, T wordt aalmoal aans'. Ook die aflevering heeft RTV Noord herhaald, op maandag 28 maart 2015. En ook deze uitzending duurde 25 minuten en staat op de site van RTV Noord, zie hier.

Van deze aflevering is het script in te zien, en desgewenst als word-document op te halen.


De derde aflevering had als korte maar krachtige titel 'Herinnerns-3, Wotter' en ging inderdaad voornamelijk over het onder water zetten van het gebied. Uitgezonden op maandag 25 december 2006D. Ook die is herhaald, maar de datum daarvan weet ik niet meer. Ook te zien op de site van RTV Noord, zie hier. Het script zal ik nog een keer opnemen.


Deze films werden gemaakt met als producent stichting Beeldnet van Peter Verweij, maar die samenwerking kwam ten einde en daarna vonden Perrie en ik onderdak bij Kleine Beer-producties van Wouter Snip. Daarmee maakten we op 2 juni 2011 de vierde en (naar ik aanneem, maar je weet nooit) laatste aflevering 'Een nieuw perspectief'.

- Die uitzending valt te bekijken op de site van Perrie: http://www.perriehoekstra.nl/televisie/blauwestad.html

- Die laatste aflevering was een stuk minder poŽtisch dan de voorafgaande. Misschien dat het ooit lukt om nog iets moois, overkoepelends te maken van al dat prachtige materiaal dat Perrie geschoten heeft, maar of dat er echt van komt...?