Huisraad voor kolonisten, vermoedelijk in 1818

Onderstaande lijst bevindt zich in Drents Archief toegang 0186 invnr 1338, gelijk met de lijst van aan kolonisten te verstrekken kleding.
Gezien het feit dat er wordt aangegeven wat er al aangeschaft is en bij sommige spullen hoeveel men denkt dat ze gaan kosten, is het hoogstwaarschijnlijk dat deze lijst stamt uit het prille begin van de kolonisatie. Dus ergens eind september of begint oktober 1818, kort voor de eerste proefkolonisten arriveren (29 oktober 1818).
Het opschrift boven de lijst is 'Huisraad voor ieder huisgezin'.

3 bultzakken ... het linnen is gekogt. De zakken wor­den gemaakt en zullen ge­maakt kos­ten ƒ 3.4. per stuk.
3 peuluws ... mede gekogt en zullen gemaakt kos­ten ƒ 1.10 per stuk.
6 kussens ... idem en zullen gemaakt kosten ƒ -16.8 per stuk.
8 beddelakens ... idem en zullen gemaakt kosten ƒ 1.15.8 per stuk.
3 wollen dekens ... ge­kogt a ƒ 5.8. per stuk
3 noppen dekens ... ge­kogt a ƒ 1.2. per stuk
3 waterpotten ... idem a -2.8 per stuk
1 waterketel ... idem a ƒ 2.14-:
8 paar theegoed ... idem a :-1.8 per stuk
1 theepot en 1 melkkan ... idem a :-6- te zamen
8 borden ... idem a :-1- per stuk
1 schotel ... idem a :-4- per stuk
3 messen ... idem a :-6- per stuk
8 lepels (tinnen) ... idem a ƒ 1."-" per douri­pe(?)
8 vorken (staalen) ... idem a 1-.- per douri­pe(?)
2 tafellakens ... idem a 1.1.: per stuk
1 sauspannetje ... idem a :-1.8 per stuk
1 spiegel ... idem a 1-.-
1 tang ... gecal­culeerd op 10 ? pr stuk
1 schop ... -
1 doofpot ... ge­kogt a ƒ -7.8 per stuk
1 tafel ... gecal­culeer op ƒ 2-. per stuk.
7 stoelen ... gro­tendeels gekogt a ƒ1- p stuk
1 waschtobbe ... ge­kogt a 11 ? per stuk
1 zeepbak ... ge­kogt a ƒ -8.8 per stuk
2 stoven ... ge­kogt a -8-: per stuk
2 testen ...ge­kogt a -1-: per stuk
1 lamp ... ge­kogt a -10-: per stuk
1 g?eve(?) pot ... gecal­culeerd op ƒ 2-.- per stuk
1 deksel voor dezelve ... gecalculeerd op -6-: per stuk
1 lamptaarn ... ge­kogt voor ƒ 1.2- per stuk
1 emmer ... ge­kogt voor -18- per stuk
2 handdoeken ... ge­kogt voor -7- per stuk
1 kast ... gecal­culeerd op 3-.-
1 olijfles ... gecal­culeerd op :-2-
1 bezem ... gecal­culeerd op :-2-
1 aarde pot en deksel ... gekogt voor :-9-
1 dwijl ... ge­kogt voor -3.
1 platte boender ... ge­kogt voor -9.8
3 bierglazen ... gecal­culeerd op -2- ieder
2 kantschoppen ... nog onbe­paald
1 hark ... nog onbe­paald
1 mistvork ... nog onbe­paald
1 kruiwagen ... nog onbe­paald
1 hak ... nog onbe­paald
1 schoffel ... nog onbe­paald
1 bijl ... nog onbe­paald
1 zeis ... nog onbe­paald
2 spinnewielen ... hier­van ?upe- 100 stuks besteld a ƒ 3.18 per stuk.


NB: Testen, heb ik inmiddels begrepen, zijn de schaaltjes met hete kooltjes of nasmeulend turf die in de stoven gezet worden.