Het kledingpakket voor kolonisten, vermoedelijk in 1818 bij de proefkolonie

Onderstaande lijst bevindt zich in Drents Archief toegang 0186 invnr 1338, gelijk met de lijst van aan kolonisten te verstrekken huisraad.
Gezien het feit dat er wordt aangegeven wat er al aangeschaft is en bij sommige spullen hoeveel men denkt dat ze gaan kosten, is het hoogstwaarschijnlijk dat deze lijst gemaakt is eind september of begin oktober 1818, kort voordat - op 29 oktober 1818 - de eerste proefkolonisten arriveren. Wat ze bedoelen met 'in besprek' zou ik niet weten.
De kop boven de lijst is: 'Kleding van een huisgezin'.

man

1 hoed ... gekogt voor 1-16-
1 pet     ... gekogt voor 0-16-
1 lakense buis ... gecalculeerd op 6-00-
1 das ... gekogt voor 0-13-
1 peye borstrok ... gecalculeerd op 2-08-
2 hembden ... ge­kogt voor    het stuk 0-13-
1 linnen borstrok ... in besprek voor 1-10-
2 paar koussen ... ge­kogt voor 1-00-
1 peye broek ... gecalculeerd op 2-12-
1 linnen broek ... gekogt voor 1-14-
1 paar schoenen ... gekogt voor 1-16-
1 paar klompen ... gecal­culeerd op 0-06-

vrouw

2 mutzen ... ge­kogt a het stuk 0-09-
2 hembden ... gekogt het stuk 1-13-
1 borstrok ... in besprek voor 1-14-
1 onderrok - baay     ... in besprek voor 3-14-
1 borstlap ... gecalculeerd op 0-14-
1 halsdoek ... gekogt voor 0-11-
1 jak en rok ... in besprek voor 7-00-
2 paar koussen ... ge­kogt voor 0-18-
1 paar schoenen... gekogt voor 1-16-
1 paar klompen ... gecal­culeerd op 0-06-
1 voorschoot ... gekogt voor 1-08-


jongens boven de 14 jaaren

1 pet     ... gekogt voor 0-16-
1 pijen buis en broek ... gecalcu­leerd op 5-00-
1 das ... gekogt voor 0-13-
1 linnen borstrok ... in besprek ... naar evenredig­heid van de mans
1 linnen broek ... gekogt ... naar evenredig­heid van de mans
2 hembden ... gekogt ... 1-13-
1 paar schoenen ... gekogt ... naar evenredig­heid van de mans
2 paar kousen ... gekogt ... naar evenredig­heid van de mans
1 paar klompen ... gecal­culeerd op 0-06-


meisjes boven de 14 jaren

1 muts ... gekogt voor 0-09-
2 hembden ... ge­kogt voor 1-13-
1 onderrok - baay ... in besprek ... naar evenredigheid als de vrouwen
1 borstrok ... naar evenredigheid als de vrouwen
1 jak en rok ... naar evenredigheid als de vrouwen
1 halsdoek ... gekogt voor 0-11-
2 paar kousen ... gekogt ... naar evenredigheid als de vrouwen
1 paar schoenen ... gekogt ... naar evenredigheid als de vrouwen
1 paar klompen ... gevalculeerd ... naar evenredigheid als de vrouwen
1 voorschoot ... gekogt ... naar evenredigheid als de vrouwen


jongens van 10 tot 14 jaren

1 pet     ... gekogt voor 0-16-
1 das ... gekogt voor 0-13-
2 hembden ... gekogt voor 1-13-
1 pijen buis en broek ... gecalcu­leerd ... naar evenre­dig­heid als voren
1 linnen borstrok ... in besprek ... naar evenre­dig­heid als voren
1 linnen broek ... gekogt ... naar evenre­dig­heid als voren
1 paar schoenen ... gekogt ... naar evenre­dig­heid als voren
2 paar kousen ... gekogt ... naar evenre­dig­heid als voren
1 paar klompen ... gecal­culeerd ... naar evenre­dig­heid als voren

meisjes van 10 tot 14 jaren

In alles als die boven de 14 jaren

jongens van 6 tot 10 jaren

In alles als die boven de 10 jaren, uitgezon­derd alleen dat aan dezelve geen schoenen gegeven worden en de dassen gekogt zijn voor ƒ -6-:


meisjes van 6 tot 10 jaren

In alles als die boven de 10 jaren, uitgezon­derd alleen dat aan dezelve geen schoenen gegeven worden en de halsdoeken gekogt zijn voor ƒ -10:

jongens beneden de 6 jaren

In alles als die boven de 6 jaren

meisjes beneden de 6 jaren

In alles als die boven de 6 jaren

N.B. In ieder huisgezin worden gecalculeerd te zijn 6 kinde­ren.
De kinderen berekend men 1/4 boven de 14 jaren, 1/4 van 10 tot 14, 1/4 van 6 - 10 en 1/4 beneden de 6 jaren oud te ?ape.