Begin van een contract tussen de Maatschappij en het Armenbestuur der Hervormde Gemeente Zwolle over de overname van enkele gezinnen, dd 8 april 1820.
Daaronder staat het laatste vel van de overeenkomst.

Op het laatste vel staat, onder de ondertekening namens het Armenbestuur, eerst de garantie van burgemeesters van Zwolle en daaronder weer
van Gedeputeerde Staten: