Losse notities over de Commissies van Toevoorzigt/Toevoorzicht

De Commissie van Toevoorzicht wordt ingesteld door de artikelen 24 tot en met 27 van het Reglement voor de Maatschappij van Weldadigheid, zie hier. De commissie komt twee keer per jaar bijeen. De eerste keer worden twee commissies samengesteld. De ene commissie bezoekt de koloniŽn, de andere controleert de financiŽn van het vorige jaar.

Tijdens de tweede vergadering rapporteren de commissies over hun bevindingen. Daarna keurt de Commissie van Toevoorzicht hetgevoerde beleid in het vorige jaar goed en gaat zij uiteen. Van 1819 tot en met 1841 zijn de Notulen van de Commissie van Toevoorzicht met daarbij de verslagen van de twee onderzoekscommissies te lezen in de maandbladen de Star en de Vriend des Vaderlands, zie hier.

Met name de verslagen van de commissies die de koloniŽn bezoeken zijn uitermate informatief en geweldig leesvoer.

In de jaren na 1841 brengt de permanente commissie de notulen als drukwerkje uit, Sommige daarvan zitten in invnr 35. De notulen van de Commissie van Toevoorzicht zijn - behalve dus in de maaandbladen - ook te vinden in de invnrs 27 tot en met 34 van het Archief van de Maatschappij van Weldadigheid bij het Drents Archief, toegang 0186. Dat loopt tot en met 1856, dus dat gaat verder dan in de maandbladen.

In invnr 35 bevindt zich een naamlijst van de leden van de onderzoekscommissies 1819-1839, met een kolom 'De Heeren welke de staat der koloniŽn hebben onderzocht' en een kolom 'De Heeren welke rekeningen en verantwoordingen hebben onderzocht'. In 1831 en 1832 blijkt er geen onderzoek in de kolonie gedaan te zijn.

Verder wat losse flarden uit mijn aantekeningen:

LEDEN COMMISSIE VAN TOEVOORZIGT 1826

Lt-Gen. Van Limburg Stirum
Dr. F. Van Alphen
J.H. Drieling
A.W.Philipse
W.G. Van de Poll
T.A. Holland
M.C. Bichon van IJsselmonde
Hartogh Heijs
P. Ziervogel
van Oostee
W.P. Barnaart
A. van Brienen
C.Vollenhoven

COMMISSIE VAN TOEVOORZIGT 1839

De commissie die dit jaar de kolonien bezoeken en beoordelen bestaat uit Mr. M.C. Bichon van IJsselmonde, Jonkheer Meester J.C.R. van Hoorn van Burgh en Meester A.H.J. Ravensteyn Medenblik.
De commissie die de financiŽn controleert bestaat uit J.H.C. Drieling en J.J. van Rijkevorsel.

COMMISSIE VAN TOEVOORZIGT 1846

In 1846 is het hommeles, ook beschreven op pagina 332-334 van De kinderkolonie. De permanente commissie wijst het rapport van de twee leden die de koloniŽn bezocht hebben af. Tot twee keer toe veranderen die commissieleden wat aan het rapport, maar de permanente commissie blijft het afkeuren. Het verslag als manuscript bevindt zich in invnr 3317, de discussie erover is te vinden in de invnrs 3312, 3313, 3315 en 3316.

De permanente commissie weigert het verslag in druk uit te brengen en daarom besluiten twee van de leden het in eigen beheer te laten drukken: De KoloniŽn der Maatschappij van Weldadigheid in 1846, door W.C.H. Staring en J.K.W. Quarles van Ufford (Arnhem 1847). Het bevindt zich in invnr 3517, maar staat ook op google-books.