De Drentse Almanak 1841-1848: Ambtenaren in de Kolonien, voorzoverre die in de Provincie Drenthe gelegen zijn.

Ik moet nog nakijken hoe de Almanak precies heet, maar in elk geval geeft die elk jaar een overzicht van de personeelsleden van de koloniën. Voorzover die in Drenthe liggen, wat inhoudt dat de Ommerschans en Willemsoord niet meedoen. Dankzij Martin Langenburg heb ik de vermelde gegevens uit de jaren 1841 tot en met 1848. Die heb ik hier onder samengevoegd tot één geheel":

ALGEMEENE DIRECTIE

● J. van Konijnenburg Cz, directeur
● T.H.P. van Marle, boekhouder des directeurs
● L. ten Broek,  4e kl.,Onderdirecteur voor het fabrijkwezen
● M. Lindeman, Algemeen magazijnmeester

GEWONE KOLONIEN

● C. Hulst, Adjunct-Directeur
● H. Faaken, Onderdirecteur (kolonie 1)
● A.H. Idserda, Onderdirecteur (kolonie 2)
● C.D. van de Velde, Geneesheer.
Hij wordt oktober 1847 overgeplaatst naar het derde gesticht te Veenhuizen en wordt opgevolgd door
● J.E. Ranneft, geneesheer (Med. et Art.Obstr. DR)

INSTITUUT TE WATEREN

● J.H. van Wolda, Instituteur en Adjunct-Directeur voor het onderwijs. Hij overlijdt in 1844 en wordt opgevolgd door
● J.H. Geraets, Instituteur en Opziener der scholen.

VEENHUIZEN EERSTE GESTICHT

● J. Poelman, Adjunct-Directeur.
Hij overlijdt in 1845 en wordt opgevolgd door:
● C.W. Rensing, Adjunct-Directeur
● A.M.J. Textor, Onderdirecteur voor de Administratie
● G.H. Kuipers, Onderdirecteur voor de Landbouw
● K.J. Schünlau, Geneesheer. Hij overlijdt in 1847 en wordt opgevolgd door
● U.J. Huber, Geneesheer (Med. et Art. Obstr. DR)

VEENHUIZEN TWEEDE GESTICHT

● J.H. Engelbregt, Adjunct-Directeur.
Hij neemt in 1842 ontslag en wordt opgevolgd door:
● J.F. Krieger, Adjunct-Directeur
● A.B. Ente, Onderdirecteur voor de Administratie.
Hij wordt in 1842 van zijn taak ontheven en wordt opgevolgd door
● G.J. Hendriks, onderdirecteur voor de Administratie.
● W.L. Heijdema, onderdirecteur voor den Landbouw. Aangesteld per
● J. Thonhauzer, Kapitein belast met het toezigt over de militaire huisgezinnen.
Hij overlijdt in 1845 en wordt opgevolgd door:
● C.J. van Ellinckhuijsen, kapitein, Kommandant der militaire huisgezinnen.
● C. van Goudriaan, Apotheker.

VEENHUIZEN DERDE GESTICHT

● S.B. Drijber, adjunct-directeur
● C.W. Rensing, Onderdirecteur voor de Administratie.
Hij wordt in 1845 adjunct-directeur bij het eerste gesticht en opgevolgd door:
● J.B. Bosma, Onderdirecteur voor de Administratie.
● L. Nijenbandering, onderdirecteur voor den Landbouw.
● G. Hodenpijl, heel- en vroedmeester.
Hij neemt in 1847 ontslag en wordt opgevolgd door:
● C.D. van de Velde, Geneesheer.

LEERAREN VOOR DE GODSDIENSTIGE GEZINDHEDEN

● J. van Dam, Pastoor bij de RC Gemeente te Frederiksoord.
Hij wordt opgevolgd door
● H. Banier, deservitor bij de R.C. Gemeente te Frederiksoord.
● K. van Rinteln, Predikant bij de Hervormde Gemeente te Veenhuizen.
Hij overlijdt in 1844 en wordt opgevolgd door:
● W.J. Kuller, 1e Predikant bij de Hervormde Gemeente te Veenhuizen
● H.W. Jansen, Adjunct-predikant bij de Hervormde Gemeente te Veenhuizen.
● A. Bruins, Pastoor bij de RC Gemeente te Veenhuizen
● J. Schuttelaar, kapellaan bij de RC Gemeente te Veenhuizen,
Hij wordt opgevolgd door
● P. Mulder, kapellaan bij de RC Gemeente te Veenhuizen,
● J. Nieuwied, leraar bij de Israelitische Gemeente te Veenhuizen.