>

NAMEN in de TUCHTZITTINGEN 1825-1837Op deze pagina een opgaaf van de namen die voorkomen in de bewaard gebleven verslagen van zittingen van de Raad van Politie en Tucht in de vrije koloniŽn in de periode 1825 tot en met 1837. Die verslagen bevinden zich in het Archief van de Maatschappij van Weldadigheid bij het Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615 (een doos).
Genoemd worden zowel de namen van beschuldigden, als van klagers, als van getuigen, als van (zijdelings) betrokkenen. Opgesteld door mij (Wil Schackmann),  met dank aan diverse lezers-nazaten die hebben helpen ontcijferen, met name dank aan Luut Vlastra uit Zoetermeer. Eerst een toelichting:

Nadat er onder namen als 'Raad van Opzieners' en 'Raad van Politie' al diverse tuchtzittingen in de vrije koloniŽn waren geweest, functioneerde vanaf 8 oktober 1825 de 'Raad van Tucht'. Na een nieuw reglement in 1829 ging die 'Raad van Politie en Tucht voor de gewone koloniŽn' heten. In de Raad zaten employťes van de Maatschappij en kolonistenvertegenwoordigers ('gemeensmannen', zie hieronder).
De Raad baseerde haar rechtspraak vooral op de voorbereidende proces-verbalen die waren opgesteld door de drie Raden van Toezicht in respectievelijk Frederiksoord (kolonie 1), Wilhelminaoord (kolonie 2) en Willemsoord (kolonie 3). Vanaf september 1830 zijn die proces-verbalen meestal bij de tuchtzittingsverslagen gevoegd.
Let op: Die proces-verbalen geven vaak VEEL GEDETAILLEERDERE INFORMATIE over wat er voorgevallen is dan in het verslag van de Raad van Politie en Tucht staat.De Raad van Politie en Tucht volgt het stramien: 'Gelezen het proces-verbaal van de Raad van Toezicht van kolonie X de dato xx xxx 18xx, houdende beschuldiging tegen...' en dan volgen een aantal kwesties. Op die manier weet je in welk proces-verbaal over een bepaalde kwestie ook, en hopelijk uitgebreider, geschreven is.

Er zijn van sommige tuchtzittingen transcripties. Je kunt daarnaar informeren via het reactieformulier (zie rechtsboven op de pagina). Mocht een transcriptie er nog niet zijn en u/jij die gaan maken, dan ontvang ik heel graag het resultaat voor mijn verzameling kolonistengegevens.


Gemeensmannen

Elk van de drie koloniŽn koos, op voordracht van de desbetreffende onderdirecteur, een 'gemeensman'. Die kolonist had zitting in de Raad van Toezicht van die kolonie ťn in de Raad van Politie en Tucht. In die laatste Raad zaten dus drie gemeensmannen.
In principe werden elk jaar nieuwe gemeensmannen gekozen, maar dat systeem begon pas in 1831 te werken. Tot die tijd hebben ze langer zitting..
Vooral in het begin, maar later af en toe ook, staan in de verslagen opmerkingen over het stemgedrag van gemeensmannen.
In deze periode waren er de volgende gemeensmannen:

vanaf 08-10-1825: Zwier (t/m 01-08-1829), Hoffman (t/m 01-08-1829), Haverkort (t/m 18-02-1826)
vanaf 20-05-1826: Gutseloe (t/m 01-08-1829)
vanaf 24-08-1829: Althoff, Dornbach
vanaf 12-09-1829: Fraterman
vanaf 22-01-1831: Janssen, de Vries, Boddendijk
vanaf 29-02-1832: Bil, Souverijn, Lucassen
vanaf 02-03-1833: Steenmetz, Toepoel en Bolkenstein
vanaf 10-03-1834: Bollen, Kemper, Klijzing
vanaf 30-03-1835: De Wals, Elsing en Fenskens (NB: staat in database als Teskens)
vanaf 07-02-1836: L. Latour, D. Schouten en C. Scholtens
vanaf 11-02-1837: D.K. De Vries, H. Volkerink, H. KlaassenNAMEN

NB: Als er niets achter staat, heb ik het nog niet kunnen ontcijferen.
NB: Ook sommige namen kon ik nog niet wijs uit.
NB: Er staan ook namen bij die alleen in het proces-verbaal voorkomen en niet bij de Raad van Politie en Tucht zijn opgenomen.
NB: Zo te zien missen er enkele tuchtzittingen. Mochten die alsnog opduiken (ik heb er wel eens eentje bij de uitgaande post gevonden), dan zal ik die nog opnemen.

LET OP: DE TRANSCRIPTIES VAN DEZE ZITTINGEN WORDEN EEN VOOR EEN OP DE SITE GEPLAATST. ALS HIERONDER HET KOPJE VAN DE ZITTING EEN KLEURTJE HEEFT, KUN JE DOORKLIKKEN NAAR DE TRANSCRIPTIE.
1825


Zitting van 8 oktober 1825
- kolonist Willem Moen, een jaar van verlof achtergebleven
- kolonist Pieter Hartog,  herhaalde dronkenschap
- koloniste Willemtje van der Dozen weduwe Scholsbroek, zwanger van ingedeelde Anthoni Leenders

Zitting van 12 november 1825
- Hendrik van der Weerd, kolonistenzoon kol 3, ongehoorzaamheid
- Johanna Godel, ingedeelde kol3, ontuchtig levensgedrag
- Maria de Vrede, ingedeelde kol 2, verkoop kledingstukken

Zitting van 19 november 1825

- Jan Jansen Meij, kolonist kol 1, verkoop rogge

Zitting van 26 november 1825
- Jan Snoek, kolonistenzoon kol 3, oneerlijke verkeering met Johanna Godel en Johanna Grollee
- Johanna Grollee, kolonistendochter kol 3
- Lodewijk Zorn, kolonist kol 1, verkoop rogge of boekweit
1826

Zitting van 21 januari 1826
- Bernardus Molenkamp, kolonist, half jaar van verlof achtergebleven

Zitting van 18 februari 1826
- Willempje van Sent, koloniste-huisverzorgster kol 3, verkoop kledingstuken slechte behandeling ingedeelden

Zitting van 25 februari 1826
- Grietje Klasen Jongens weduwe Muis, koloniste, desertiepoging

Zitting van 20 mei 1826
- Albertus van Schagen, ingedeelde in kol 2, herhaalde desertie

Zitting van 27 mei 1826
- Cornelis van Ham, kolonist in kol 2, desertie van Van Schagen geholpen en rog gekocht van Van Duren, Westhoff en Mulder (laatste op verzoek van wijkmeester Schnell)

Zitting van 10 juni 1826 - a
- Jacob Walbroek, kolonist kol 3, desertie (nav uitlatingen Willem Kuitert)

Zitting van 10 juni 1826 - b
- Leonardus van Eijsden, kolonist kol 3, desertie

Zitting van 10 juni 1826 - c
- Johanna Christina Voogten echtgenote van George Brasť, desertie om familie-redenen

Zitting van 16 september 1826 - a
- Johannes van Tuijll, ingedeelde in kol 2, desertie
- Sophie Walraven, ingedeelde in kol 3, gezangboek verkocht
- Jannetje Lammers, ingedeelde kol 3, desertie
- Titia Houwman, ingedeelde kol 3, desertie

Zitting van 16 september 1826 - b
- Abraham Koenrades, kolonist kol 2, op stoute wijze uitgelaten tegenover wijkmeester (ontlastende getuigen Van Ham en Dornbach)

Zitting van 16 september 1826 - c
- Casparus van den Berg, Kornelis Smallenburg, Lodewijk Mulder, ingedeelden, desertie (op advies van Albertus van Schagen)

Zitting van 21 oktober 1826
- Jakob Frans, ingedeelde, enkele maanden desertie
- Hendrik van Vliet, kolonist, mishandeling kolonistenzoon Maatje
- Jan Pieterszn Bakker, stiefvader en stiefbroers geslagen
- Hendrik Willemse, kolonist-huisverzorger, aardappelen gestolen

Zitting van 28 oktober 1826
- weduwe Zwaan, koloniste in kol 3, illegaal aardappelen gerooid
- echtgenote van Jan Drevers, kolonist in kol 3, illegaal aardappelen gerooid
- Pieter Staal, kolonist in kol 3, achterhouden rogge
- Johannes en Nicolaas Hombroek, ingedeelden in kol 3,  achtergebleven van verlof
- Jacobus van den Heuvel, ingedeelde in kol 3, desertie
- Jannetje Steunenbrink, ingedeelde in kol 3, zwanger
- Neeltje Wijn, weduwe Pierre weduwe Westhoff, koloniste in kol 2, illegaal aardappelen gerooid
- Hendrik Buijs, kolonist-huisverzorger in kol 1, rogge verkocht voor drank

Zitting van 4 november 1826
- Johannes Hermanus Kniessenburg, kolonist in kol 3, desertie
- Pieter Staal, te weinig rogge ingeleverd (getuigen onderdirecteur Schuurer, wijkmeester van Heest, kolonist Harmen Beekman)
1827

Zitting van 10 maart 1827
- Margaretha Kerkena, echtgenote van Lubbert Janssen, kolonist in kol 2, verkopen koloniale goederen (aan Van Diest)
- weduwe Midderhof, koloniste in kol 2, verkopen koloniale goederen (aan Van Diest)
- Van Diest, kolonist in kol 2, handel in koloniale goederen

Zitting van 31 maart 1827
- Willem de Vries, kolonist in kol 2 (Doldersum), beddelakens laten verkopen
- Maria Ketner, ingedeelde bij De Vries, beddelakens verkocht (via Hendrina Janssen)

Zitting van 23 juni 1827
- Weduwe Midderhof, ontuchtig geleefd met Arent Janssen, zoon van Lubbert

Zitting van 20 oktober 1827
- Naatje van der Wulp, kolonistendochter, aardappelen ontvreemd
- weduwe Luttgering, koloniste in kol 2, aardappelen doorverkocht
- Nicolaas Scheffer, kolonist-' baarsmulder' (?) in kol 2, aardappelen gekocht en illegaal gerooid
- vrouw van Arnoldus Brinkman, kolonist in kol 2, illegaal aardappelen gerooid,

Zitting van 26 oktober 1827
- Johannes van Borsum, kolonist in kol 3, ongehoorzaamheid en bedreiging; verdere betrokkenen wijkmeester Oost, wijkmeester Van Anker, kolonist Van Eijsden, onderdirekteur Schurer, onderdirekteur Bersma
1828

Zitting van 5 januari 1828
- Johannes van Hal, kolonist in kol 2, aardappelen verhandeld

Zitting van 2 februari 1828
- Broer Wijtzes Blom, kolonist in kol 3, kleding en beddelakens verhandeld
- Pieter Wijnands, ingedeelde bij Schmidt in kol 3, gezangboek gekocht van ook bij Schmidt ingedeelde Willem Zwang, en andere ingedeelde Willem Kroeze aangezet tot stelen
- Adriana Johanna de Bruijn, kolonistendochter in kol 1, zwanger (van Arie Groen)

Zitting van 8 maart 1828
- Jan Hendrik van Meggelen, ingedeelde bij Fahrenkamp, 3 jaar weggebleven
- Luitjen Gosse Wels, ingedeelde bij moeder en stiefvader Spoelstra, herhaalde desertie
- Hester van der Mark, ingedeelde bij De Nekker, zwanger van kolonistenzoon Pieter Ponse

Zitting van 1 november 1828 - a
- Echtgenote van Johannes van Haazen, dronkenschap
- Gijsbert van Zuilekom, Johannes Beekman, Hermanus Brink, ingedeelden bij weduwe Carper, aardappelen verkocht aan weduwe J Zwaan

Zitting van 1 november 1828 - b
- Catharina Bšrenfanger, ingedeelde bij Horst, op eigen verzoek naar strafkolonie
1829

Zitting van 18 april 1829
- Johanna Margaretha de Rijck, huisvrouw van de kolonist Herskamp, vlas willen verhandelen
- Niesje Blokkers weduwe Molenbroek, zwanger van wijkmeester Abraham van Anker.

Zitting van 1 augustus 1829
- Van Ooijen, Gerritsma, Peetsold, kolonisten uit kol 1, rogge uit bakkerij verhandeld

Zitting van 24 augustus 1829
- Hendrik Jans Duijker, kolonist in kol 1, misbruik sterke drank
- Evert Hageman alias Everhardus Roebers, mishandeling kolonistenzoon Johannes GŲtz

Zitting van 12 september 1829
- kolonisten Cornelis Boon en Egbert van Rooijen, ijzer verduisterd, betrapt door wijkmeester Cornelis van Dijk
- Maria de Vrede en Cornelis Brouwer, ingedeelden bij Willemse, spullen verkocht aan kolonistenvrouw Heidt
- kolonistendochter Maria Leunissen, zwanger van kolonistenzoon Pieter Engels

Zitting van 10 november 1829
- ingedeelde Barbara Hendriks, zwanger van kolonistenzoon Franciscus Bodenstaf

Zitting van 5 december 1829
- Antonie van Diest, kolonist, mist aardappelen en groente, heeft een pakje met kledingstukken voor twee Tholense wezen, de jongens Leijte, zogenaamd zoekgemaakt

Zitting van 5 december 1829
- Adam Werf, kolonist, ongepaste geintjes tegen nieuwaangekomenen (vermoedelijk Coelen)
- Wardenier, kolonist in kolonie 3, dronken geweest (+ conflict met wijkmeester Van Buiten)
1830

Zitting van 18 januari 1830
- Ingedeelden Johannes Sijffers (of Cijfers) en Pieter Antonie van Sevighum (of Zwichem), 7 dagen naar Leeuwarden geweest
- Kolonistenzonen Jelle en Maarten Gerritsma, verzet tegen onderopziener Pieter Mommers.

Zitting van 1 mei 1830
- kolonist Gerrit Walters,  handgemeen met wijkmeester Koppe,
- kolonist Kaspar Paterellij, gierput afgebroken en veldsteenen verkocht
- Cornelis Fennekes, ingedeelde bij van der Mark, brutaal geweest
- kolonist in kolonie 1 Simon Wijshoven, slaags met vrouw Hensbergen

Zitting van 3 juli 1830
- kolonistendochter Aagje Bijsterveld, onzedelijke omgang met kolonistenzoon Gerrit Verbeek
- kolonist Smallenburg, ruzie met de weduwe Aukes
- kolonist Post of Poot, ruzie met kolonist Benjamins
- kolonist Hameka, hout weggebroken en verbrand

Zitting van 18 september 1830
- Elisabeth Smies huisvrouw van Dirk Johannes Wiemes, drie spint rogge verdonkeremaand. Verhoord wordt de ingedeelde Jacobus Gilles(en). Verder genoemd Christiaan Modderman, ingedeelde uit Zaandam, en Pieter Nomen, ingedeelde uit Koog a/d Zaan
- kolonist Simon Kruit beschonken geweest. Verder genoemd Faaken, Broer van Belkum, kolonist van den Heyden.
- Marinus de Willigen, gedeserteerd

Zitting van 2 oktober 1830
- hoevenaar C. Bollen, bremzaad verborgen. Verhoor bestedelinge Maria Zwendelaar. Ook genoemd de kolonisten Smallenburg, Roosenboom, Franken en De Kruijff.
- Dirk de Willigen, desertie

Zitting van 23 oktober 1830
- kolonist Pieter Lagerwij, desertie
- Slotboom of  Verboom of Rosenboom, werkzaam in de bakkerij, te veel sterke drank gedronken

Zitting van 8 december 1830
- kolonist Lehmbroek, ongehoozaam en wispelturig
1831

Zitting van 22 januari 1831
- Stijntje van Welsum, zwanger van Hendrik Jaspers
- jongens Jannes Maatje, Maarten van Wijk, Martinus Haakmeester, Jannes Nieuwenhuis, Johannes en Arie Broekhuizen, Hendrikus Oremans, Jacob en Drewes Bakema, plantsoen beschadigd.

Zitting van 5 februari 1831
- Johanna Jacoba Zilver,  weggelopen bij het gezin van de weduwe Gunther

Zitting van 7 april 1831
- vrouw Kinkelaar, desertie

Zitting van 28 mei 1831
- Alisa Wild en Willem Nieuwenhuizen, ingedeelden bij Ragius, onzedelijke omgang

Zitting van 25 juni 1831
-  Jan Topf, ingedeeld bij Spel, en George Jacett en Franciscus van Straalen, beide ingedeeld bij Leunisse, weggelopen. In gezelschap van bestedelinge Cornelia van Suijlen
- Willem Lenterman,  ingedeelde bij Willemsen, gevlucht
- Elisabeth Bozer,  ingedeelde bij Willemsen, desertie
- Jeltje Merks Verf, weggelopen
- Gezina van Waardenburg, ingedeeld bij de weduwe Groen, ongehoorzaamheid in het huishouden

Zitting van 9 juli 1831
- ingedeelde Johanna Zeverink of Severink, zwanger van kolonistenzoon Jan Beets

Zitting van 30 juli 1831
- ingedeelde Arend Ruitenberg, ontsnapt uit strafkamer

Zitting van 31 augustus 1831
- Antje Koenraads Faber, tot desertie verleid door Gepke Sikkes de Vries
- Susanna van Roon, wilde haar kind, uitbesteed in het weeshuis graag zien
- Eiltje Fokkes, bestedeling van Groningen
- Abraham van der Meer, gevlucht
- Van Welsum en dochter wegens houtdiefstal
- Hagenberg, aardappelen verkopende op de weg naar Steenwijk

Zitting van 1 oktober 1831
- bestedelingen of kolonistenzonen Klaas van Helten (?), Frans Tubin of Tobin (ingedeeld bij de wed Snoek), Jannes Staal , Jan Martens, Willem Zahn (ingedeeld bij weduwe Zwak) en Evert van Helten, baldadigheden. Ook genoemd Andries Eelkema (ingedeelde bij weduwe Kuipers).
- Jeltje Riemersma, zonder verlof naar Wolvega geweest,
- Rapportage Bersma, vervolg van Welsum
- Kolonistenzoon Gerrit Deems en bestedeling Pieter Cake Possemus uit Zierikzee, onderdirecteur kwalijk behegend
- Anthonie Elstrodt, met zandkluiten naar een voorbijganger gegooid,
-  Klaas Hoogmoed, Andries Poelstra, Lippo Poelstra, Christiaan Vogelzang, Willem Leonhard, Antonie Kraan, Johannes Puper, Evert en Cornelis van Ooyen, knollen ontvreemd

Zitting van 29 oktober 1831
- kolonist Jan Lodewijk, getrouwd met Trijntje Brands, verhouding met Lammechien Brands. Getuigen kolonist van Bruchem, kolonistenvrouw Brinkman, bestedeling Willem Kroeze (ingedeelde bij Brands).
- opziener-kolonist Hermanus Kniessenburg, heeft Ytje Luitjens vrouw van kolonist Spoelstra geslagen. Getuigen kolonistenvrouw Duiker en haar dochter Hitje Duiker. Ook genoemd zoon Boddedijk, bestedeling Jan Prince en bestedeling Sara Arnolda Scholte (allebei ingedeeld bij Poelstra), 
- Kolonist Jan Hendrik Versluis heeft kleding verkocht.
- Wilhelmina Huisman vrouw van kolonist Leloux, heeft mishandeld Katharina Penning, getuigen kolonist Hendrik Hendrikse, kolonist Ale Boelens Kooistra en kolonist Karel Mulder (die uit Haarlem, niet de Mulder uit Gorinchem) en kolonist Cornelis van Klooster. Ook genoemd wijkmeester Jan Andries de Jong.

Zitting van 19 november 1831
- kolonistendochter Gezina Lodewijk`, zwanger van kolonistenzoon Gerrit Peters of Pieters
- ingedeelde Jeltje Derks Verf

Zitting van 3 december 1831
- Kolonist Walters, dronken geweest
- wijkmeester van Heest, mishandeld door kolonist Schnoor. Getuige kolonist van Olphen
1832

Zitting van 2 februari 1832
- ingedeelde Hilletje Kok, nu getrouwd met kolonist Steunenberg, maar zwanger van wijkmeester Cornelis van Dijk

Zitting van 29 februari 1832
- kolonistendochter Elsje Jacobs, dochter van Akke Beezem weduwe Jacobs, zwanger van kolonistenzoon Harm Mooi
- kolonistenzonen Pieter Veen, Arie Broekhuizen, Barend & Johannes Meijer hebben de koloniale geneesheer uitgejouwd
- Jan Sietzen, mishandeling Catharina Cornelia Oostmeyer, getuigen Petronella en Albertus Lucassen

Zitting van 11 april 1832
- Klaas van Belkum , ontvreemding rogge, samen met zijn vader Broer van Belkum en stiefbroer Jan Nobbe
- Jan Hendrik Versluis heeft kleding verkocht

Zitting van 5 mei 1832
- Vechtpartij Kniessenburg met Sija Nienkemper. Ook een klap gehad bestedeling Laurens van Delsen (ingedeeld bij Kniessenburg). Getuigen C. van den Berg en huisvrouw, Pieter Kraamer en R.P. Ekhart. Ook genoemd als getuige Meindert Zandwijk, maar waarschijnlijk wordt bedoeld Matthijs Zandwijk.

Zitting van 6 juni 1832
- Ingedeelde Lijsbeth Bozer, ingedeeld bij Willemse, desertie

Zitting van 8 oktober 1832
- Geertje Goosems, kolonie verlaten
- kolonist Nieuwenhuis, schelden tegen wijkmeester Van Anker. Getuige kolonist Rietberg, ook gehoord Arie Brouwer, zoon van Pieter Brouwer.

Zitting van 27 oktober 1832
- kolonist Peters of Pieters, wil niet werken
- kolonist Jan Lodewijk, brutaal geweest
- kolonist Hartog, mishandeling wijkmeester Koppen. Getuigen Brands, Hommerig en Atsma
- Hommeles met Willemina Huisman vrouw van kolonist Leloux, genoemd kolonist Kooistra, kolonist van der Heijden.
- Albertus Jansen, Everhardus Hageman alias Roebers en Klaas Vos, ingedeeld bij Hendrik Bultman, mishandeling kolonistenkinderen Hendrik en Jannetje Rietberg. Getuigen kolonist Jan Hopman en schoolmeester Aukes.

Zitting van 1 december 1832
- kolonistendochter Catharina Puper, zwanger van of kolonistenzoon Aart Bijsterveld of Isaac Beun
- kolonist Wilhelmus Johannes Geertsema, turfdieverij. Genoemd verder Cornelis van Klooster, Geertsema, Cornelis van Os, wijkmeester J. de Jong,
- Pieter Smallenburg,  kluit in het eten van de familie Benjamins
- kolonisten La Grange en Branenburg (?)
- kolonistenweduwe Beets en dochter, desertie.

Zitting van 29 december 1832
- verschillende baldadigheden Jan Hommerig, Cornelis Breek, Jan den Ouden, Hendrik Blijmoet en Pieter Hartog.
- baldadigheden en schade aan het plantsoen: Cornelis Doornbos, Andries Eelkema, Jan Swak, Gerrit Mandos. Niet verschenen Cornelis Zuidhorn, W. Steenmeijer.
- kolonist Wardenier, verregaande dronkenschap
- onvoorzichtigheid Frederik Hoofien, Dirk de Vries, Dirk Duinker, Hendrik Hendriks
- Harm(p)tien Karst, desertie1833

Zitting van 2 maart 1833
- Toekenning stem aan secretaris van Marle
- Kolonist Peters, verkoop en aflevering turf, verdaagd
- Bestedeling C. Wijnands, ingedeeld bij Steenmetz, weigert te spinnen. Aangeklaagd door wijkmeester Van Anker.
- kolonistenzoon Jacob Mollevanger, baldadigheid. Ook genoemd Jan Kloppenburg.
- koloniste Hendrika Speelmeijer weduwe van Rooyen en ingedeelde Josuah Thomas van Veldhuizen, onzedelijke omgang

Zitting van 7 maart 1833
- vervolg kolonist Peters

Zitting van 23 maart 1833
- Neeltje Snoek, voordochter van de vrouw van Leunisse, is bevallen, noemt Johannes de Nekker

Zitting van 7 mei 1833
- Trijntje Flap, voordochter van de vrouw van Grunnekemeijer uit Willemsoord, desertie

Zitting van 20 juli 1833
- kolonist P. Hertog, door de onderdirecteur betrapt op koren aren afplukken.
- kolonistenkinderen Leendert Hertog, Jan Smit en Willem Gutslo, baldadigheid

Zitting van 17 augustus 1833
- kolonist A. R. van Emden, belediging van wijkmeester van Buiten
- kolonist F. van Manenberg, dronkenschap, verkwisting en kwalijke bejegening huisgenoten
- Frederik Hofman en Catharina Penning, ontuchtig gedrag en zwanger
- kolonisten Leloux en Zandwijk, bestedelinge Catharina Ciri, losbandigheid, baldadigheid, twist en vechten op de hoeve van Gerritsma, en de jongens Korba van buiten de kolonie.
,
Zitting van 18 september 1833
- bestedelinge Katharina van den Broek, ingedeeld bij Willemse, onzedelijke omgang
- kolonisten Brinkman en J. de Jong, ontvreemding, getuige fabrieksbaas ten Broek

Zitting van 14 oktober 1833
- kolonist Hoomoet, pak slaag van de zoon van Gutseloe, verder rol voor kolonist van Manenberg en Jan Verhagen. Ook gehoord Antje Smit en en de bestedeling Pieter van Royen
- bestedeling Cornelis of Petrus van Meurs, 's nachts uitblijven en zich te buiten gaan aan sterke drank
- Pieter Albertse Dam, ingedeeld bij Leunisse, desertie

1834

Zitting van 10 maart 1834
- kolonist A. Smal, voor vloeken en scheldwoorden tegen de adjunct-directeur
- weduwe de Koning, kolonie ten tweede male heimelijk verlaten

Zitting van 8 april 1834
- weduwe Hofien en dochter van kolonist Nienkemper, fabrieksbaas onbescheiden behandeld. Getuigen kolonisten Poot en Beun
- bestedelingen Rinke Oosterhoff, Haye Oosterhoff, Johan. Philip. Eberling en Laurens Eigelaar, zonder verlof naar Leeuwarden begeven.
- vrouw van de kolonist Tymen Visser, belediging des wijkmeesters Van Buiten. Getuigen Jaspers en Verhagen.
- kolonist Bleijsie of Bleesie, klaagt over mishandeling van zijn kinderen door zijne tegenwoordige vrouw
- vrouw Van Akker, mishandeling stiefkinderen
- Jan van Agteren, zonder verlof naar Hoogeveen is geweest
- jongens J. Scholten en J. Bolkenstein, traagheid

Zitting van 12 mei 1834
- Pieter Hopman, den opziener Hahn gescholden
- Pieter de Ruiter en Abraham Muijen, dakpannen van huis geneesheer kapotgegooid  Ook genoemd kolonist Aldhof en schoolonderwijzer Aukes
- kolonistenkinderen Johannes Gotz en Ruurt Eckhart en bestedeling Pieter Bos, luiheid
- kolonist G van Manenburg, verregaande dronkenschap
- zoon van Hanenberg, desertie

Zitting van 18 juni 1834
- vrouw van Jeveren en vrouw Bolletje hebben de geneesheer beledigd
- Maria de Vrede zonder bekomen verlof de kolonie verlaten, 'ondeugende meid'.
- Neeltje Brouwer is zwanger van een persoon buiten de kolonie

Zitting van 13 augustus 1834
- Glaudi Vermeulen en Cornelis Simon, desertie

Zitting van 23 augustus 1834
- ingedeelde Job of Jacob de Valk, met ingedeelde Geertrui Melles Koning van de kolonie afgegaan
- kolonistenzonen Frederik Hentz en kolonistenzoon Petrus de Vries, baldadigheid en schelden
- kolonistendochter Maria Magdalena Antonia Westhoff, desertie
- ingedeelde M. Dane, desertie

Zitting van 1 september 1834
- kolonistenzoon Arnoldus de Vries, eigendunkelijke verwijdering uit de kolonien
- Catharine Pierre, voordochter van kolonist Doodhagen, zwanger van kolonistenzoon Pieter Kraan
- kolonist Dorenbos, belediging wijkmeester Van Buiten
- ingedeelde Jan (van der) Plaat, zonder verlof weggeweest
- kolonistenzoon Gerrit Evenbleij
- kolonist Jan Spel en dochter, gierput opgebroken

Zitting van 1 oktober 1834
- kolonistenzoon Arie Brouwer, zonder verlof kolonie verlaten
- kolonistendochter Magdalena Elisabeth Hoffman, zwanger van ingedeelde Hendrik Hensen
- kolonistendochter Wolletje van der Weerd, zwanger van kolonistenzoon Hendrik Bagchus

Zitting van 3 november 1834
- ingedeelde Godefridus Daamen
- kolonistenzonen Gerrit Augustijn, Jacob Johannes, Hannes Oostmeijer en Arij Mollevanger, mishandeling ingedeelde Adriana de Ruyter. Ook genoemd Willem Hahn
- kolonistenzonen Willem Olie, Lambertus Smallenburg en Laauwrens Augustijn, uitschelden Geertje Neef, ingedeelde bij Lucassen.

Zitting van 22 november 1834
- Grietje Wijnen weduwe Stahl, verkoop huisraad
- kolonistendochter Naatje Bolkenstein, zwanger van kolonistenzoon Harmen van Putten
- Hermanus van Akker, Jan Eijsden en Andries Hoomoet, baldadigheid bij Nijkerk en Polak1835

Zitting van 30 maart 1835
- kolonistenzoon Jan Hendrik Zorn, en Hendrika van Rooyen, onzedelijke omgang

Zitting van 22 april 1835
- kolonistenzonen J. H. Hilkemeijer en H. H. Wever, en ingedeelde J. Scheffers, brutaal tegen fabrieksbaas Kolkers

Zitting van 15 juni 1835
- kolonistengezin T. Visser, desertie
- ingedeelde Anna Maria Schuurman, zwanger
- kolonist Pieter Dijkstra, verpanden goederen, beschuldiging door wijkmeester de Nekker

Zitting van 1 juli 1835
- ingedeelde Eeltje Frederiks Faber, desertie

Zitting van 20 juli 1835
- kolonist Doodhagen, schelden tegen wijkmeester Albert Bouke Krol, getuige kolonist van de Palm
- kolonist Willem Klingen, belasteren wijkmeester

Zitting van 31 augustus 1835
- kolonistenzoon Johannes Werf en ingedeelde Arie de Jong, onbescheiden tegen onderwijzer Otten
- kolonist van Dinteren, zonder toestemming zoon meegenomen op verlof
- weduwe Zwak, over zonder verlof kolonie verlaten door Jan Zwak1836

Zitting van 6 februari 1836
- bestedeling Helena of Lena Schruijer, desertie, achter haar broer aan (zal Arnoldus Schruijer zijn)
- TherŤse van den Bosch, voordochter van de weduwe Wibier, zwanger van bestedeling Berend Oosterhoff

Zitting van 28 maart 1836
- Gijsberta van der Hout, huisvrouw van kolonist Bijkerk, spullen verkocht aan de vrouw van Kooistra. Getuigen kolonist Pennings en de dochter van van der Hoef,
- Ruurd, zoon van Ekhart, wijkmeester uitgescholden.

Zitting van 13 april 1836
- kolonistenzoon Jan Smit, baldadigheid, proces verbaal door fabrieksschrijver Baylť.
- Wobbigje de Ruiter, ingedeeld bij Jantje Jacobs Huisman weduwe van Rinse Michiels Ruiter, doorgaand slegt gedrag en luiheid

Zitting van 11 mei 1836
- bestedeling P. A. van Dam, binnengeroepen kolonist L. Lucas en de bestedeling.
- bestedeling Geertrui Melis Koning, ingedeeld bij Kleinman, desertie, zwanger van Dirk Ekkelboom of Eikelboom, voorzoon van de vrouw van A. A. Kleinman.

Zitting van 21 mei 1836
- kolonist Klaas van Haften, 'als hebbende een koe van Raaphorst de poot stuk gegooid'
- kolonist I. J. Kok, dronkenschap en burengerucht

Zitting van 30 juni 1836
- kolonist Doornbos, herhaaldelijk beschonken gezien.
- bestedeling J. W. Schaardenburg, verkoop kledingstukken.
- Pieter Hentz, mishandelt zijn vrouw gruwelijk
- kolonist Letterie, slordigheid en twee vreemde personen in huis

Zitting van 16 juli 1836
- bestedeling Jacobus Johannes Bisschops, ingedeeld geweest bij Franken, desertie
- Jacoba, dochter van kolonist Herskamp, terug van desertie
- bestedeling Johanna Hochepied van Den Haag

Zitting van 24 september 1836
- kolonistendochter Josephine Wibier en Pieter Posthumus, voorkind van de vrouw van kolonist Lagcher, onzedelijke omgang en zwanger,.
- bestedeling Pieter Keijzer en kolonistenzonen Jan Leonhard en Jacobus Kruit, wortels gehaald uit de tuin van kolonist Dammers
- bestedeling Stephanus Wijdeker (??) en kolonistenzoon Jan Stoffels, ongeregeldheden. Getuige meester Drees.
- bestedeling Evert Robijn, onvoorzigtig gedrag bij kolonist Schnoor
- wezen Lammert Hendriks en Manus of Menno Jacob Vonk, diefstal
- meisjes Delia en Marian van Kessen, twist met Aaltje en Riekje Doornbos.
- kolonisten P. van Putten, B. Grooters, J. Zwak, J.J. Zwak, P. Brands, J. Bolkenstein en G. Scheffers, allen welke, bij zekere bizondere gelegenheid, zijn beschonken geweest.
- vrouw Hoomoed, vrouw Capelle en vrouw de Ruiter, twist en schelden
- kolonisten Nord en Overst, klachten over baldadigheden tijdens godsdienstoefening
- Lena, dochter van kolonist G. Scholtens, kolonie verlaten

Zitting van 31 oktober 1836
- kolonisten Bolletje, Bremer, Arne Antoons Smal en Lodewijks, verregaande brutaliteit tegen onderdirecteur en wijkmeester van Buiten. Getuige onderwijzer Gerardus ter Hoeve(n)
- vrouw Geijtenbeek, spullen verpand
- kolonistenzoons Anthonie Beekman en Willem Scheffers, vernielen jagtpalen
- bestedeling Johanna van den Groef
- bestedeling Berend Oosterhoff, onzedelijke omgang met Teresa van den Bosch

Zitting van 17 december 1836
- kolonistendochter Maaijke Kooistra, gedeserteerd,
- Wobbigje de Ruiter, ingedeeld bij de weduwe van der Weerd, plegen van ongeregeldheden
- kolonistenzonen Abraham Coenrades, Joseph van Staal, Johannes Lagcher, Cornelis Vermeeren, Josephus Souverijn, Cornelis van Puffelen, baldadigheid gepleegd bij passerende landbouwer
- kolonistenkinderen Jacobus Kruit, Andries, Bijsterveld en Frans Mooi, baldadigheid
- kolonistenzonen Jacobus Kruit en Weijer Smitt, baldadigheid aan een hut van kolonist Schnoor
- kolonist Cornelis van Ham, misbruik sterken drank
- kolonist Johannes Impijn, ontvreemden turf
- bestedeling Jan Wouter Schaardenburg, gedeserteerd
- opzending gedeserteerde bestedeling Jan Berends
1837

Zitting van 11 februari 1837
-  Jacob en Berend Wever hebben ondermeester Kolkers beledigd en geslagen
- Elisabeth Thoss, gevochten met Johanna van der Groef
- Hermanus Toepoel, mishandeling schoolmeester Meijer Drees
- Augustinus Aspelslag, zou kolonist Polak mishandeld hebben
- kolonistendochters Neeltje de Vries en Klaasje Muiser (dochter van de weduwe De Ruiter), en ingedeelde Jannetje van der Hulst, onzedelijke omgang met respectievelijk kolonistenzonen Jan Zwak en Schelte Karper, en kolonist Adam Werff, Genoemd door de verdediging Antje Smit.

Zitting van 11 maart 1837
- kolonist Hoomoedt
- kolonistenzoon Aldert van Olphen, baldadigheid

Zitting van 29 april 1837
- kolonistenzoons Jan en Willem Jansen, belediging wijkmeester van Buiten

Zitting van 27 mei 1837
- Gijsbertus Verhoeks, onzedelijke omgang met Dorothea Louisa Bijkerk
- kolonistenzonen Jacob Kramer, Pieter Bakker, Franciscus Johannes Hazeloop, Johannes van der Poot en Laurens van Delsen, baldadigheid in de boomkwekerij
- kolonistenzoon Pieter Veldmeijer, belediging boekhouder Morrien
- ingedeelde Johannes Frederik Drewell, koe in de tuin van kolonist Spel gejaagd, medeplichtig kolonistenzonen Jan Kist en Jan Werff, en ingedeelde Joh. Plas
- kolonistenzoon Evert van der Hulst, en Leendert Houtman en Willem Scheffer, ingedeelden bij de weduwe Strouw, ontvreemden turf

Zitting van 1 juli 1837
- kolonistenweduwe Geijtenbeek, misbruik sterke drank
- Maria Snoek dochter vd vrouw van Leunisse, zwanger van ingedeelde George Corneille Jacett
- Dorothea Louisa Bijkerk, onzedelijke omgang met Gijsberthus Verhoeks

Zitting van 15 juli 1837
- weduwe Thomas Baas, wezen weggestuurd
- Willemina Ankon, ingedeeld bij de weduwe Winkelhuis, gestolen van Trijntje Maas en desertie, teruggebracht door wijkmeester Hazeloop. Ook genoemd Johannes Leffef en Hendrika Breemer

Zitting van 29 juli 1837
- Arie Veldmeijer, Berend Hendrik en Jacob Hendrik Wever, Johannes Latour, Gerhardus en Lambertus Schouten en Gerrit Duiker, een vrouw uit Noordwolde met zand gegooid
- Willem Olie, Gabe Sikkes Hoekstra, Levie David en Mozes David Wijl, tuinen van kolonisten Haakmeester en Ladru beschadigd
- ingedeelde Dirk de Waard, kolonie zonder verlof verlaten
- Pier Pijbes Haitsma en Hendrik Lagerweij, belediging onderdirecteur Postma

Zitting van 19 augustus 1837
- Hendrik Godfried Rangen, misbruik sterke drank, twist met Isakje Cohen.
- kolonistenzoon Christiaan Verhoeks, ongehoorzaam tegen opziener Zorn en Haseloop
- bestedeling Anthony Hartgers, verzet tegen zijn pleegvader Kranendonk
- kolonistenzoon Coenraad Bohle, modder geworpen naar voerman
- kolonistendochter Koosje Visser, met briefje van vader Klaas Visser
- Hartog Spier, ontvreemden aardappelen
- Evert en Tijmen van der Hulst, aardappelen gestolen, gezien door kolonist Bleesie (of Bleijsie)
- Bleessie zelf, turf ontvreemd
- Johannes Nic.Ever. Staup of Staub, behandelt bij hem ingedeelde wezen niet naar behoren
- kolonistendochter Johanna Keizer, onzedelijke omgang met ingedeelde Jetze de Bree
- bestedeling Jacob Bolten van kol 2, uit het gezin van Lodewijks gedeserteerd

Zitting van 7 oktober 1837
- kolonist Willem Adriaan Martijn, regelmatig dronken,
- Catharina Ciri, huisvrouw van Leloux, samen met Heijdt weggelopen,
- Pieter van Belkum, ongehoorde uitdrukkingen tegen een nichtje van adjunct-directeur Hulst
- onderzoek naar verblijfplaats kolonist Heijdt
- Leonard Zuurveld, Gerrit ten Hulscher, Frans Kemper, Jan Stoffels, Jan Zwaan, Jan Rozen, Jan Wiederholt, baldadig. Ook genoemd Pascal Zuurveld (ingedeeld bij Schouten), Harmanus Terweij (ingedeeld bij Dammers), Geert Marinus, Maarten Verberne,  Willem Stuiver.
-  Jan Bleessie of Bleijssie
- kolonistenzoon Martinus Pieter Jasper, zonder verlof kolonie verlaten
- Evert en Tijmen van der Hulst

Zitting van 25 november 1837
- kolonist Isaak Johannes Kok, dronkenschap
- kolonistendochter Geertrui Franken, onzedelijke omgang met ingedeelde Johannes Scheffer
- Ruurt Bloksma, ingedeeld bij Poelstra, zonder verlof kolonie verlaten
- Jan Cleeve, ingedeeld bij de weduwe Brada, vervalsing
- kolonistendochter Johanna de Lange, vechten met kolonistendochter Magdalena Maria Mulder
- kolonistenvrouw van Jeveren, schelden tegen opziener Pieter van der Veen
- kolonisten Boas en Matteman, elkaar beledigd
- vrouw Scholte heeft wijkmeester Koppe geslagen. Getuige bestedeling W.F.J. Scheffers.