Besluit der Permanente Kommissie wegens de definitieve aanstelling van ambtenaren in de kolonie de Ommerschans en bepaling van het vast traktement van alle dezelve, van den 30 january 1823


Drents Archief, toegang 0186, invnr 960

Definitief worden aangesteld:

J. Bosscha tot onderdirekteur van kolonie N5 buiten de Ommerschans, op een jaarlijksch traktement van vijfhonderd guldens.

Van Blanken, N. Ketelaar en Alle Jans tot wijkmeesters dier kolonie; de eerste op een trakt. van É6- en de 2 andere op dat van É5- 's weeks.

J. Geijlen tot veldwachter aldaar op het trak≠tement van É2,70 's weeks en 30 cents aan verstrekkingen.

G. Liphold tot chirurgijn binnen de Ommer≠schans, op een traktement van É3- 's weeks en É2,70 aan verstrekkingen.

J. Honing senr. tot onder Direkteur van den fabriekmatigen arbeid aldaar, op een trakte≠ment van É7- 's weeks.

J. Bonestreek tot schoolmeester op een trak≠tement van É3- 's weeks.

J. Honing jr., H. Honing. J.C. Evers, P.J. Seyl, G. Muller, J. Mensink, J. Emmelot tot opzienders van zalen in het bedelaarsetablis≠sement in de Ommerschans; de beide eer≠sten op een traktement van É6- 's weeks, J.C. Evers op É4- en P.J. Seyl op É3- 's weeks en de 3 laatstgem. op É2,50 's weeks benevens 2,70 aan verstrekking.

en J. van der Gort tot suppoost in hetzelve etablissement, op een traktement van É2,50 's weeks en aan verstrekkingen É2,70.

De traktementen en verstrekkingen van de reeds aangestelde geemployeerden aldaar definitevelijk worden bepaald als volgt:

Den boekhouder H. MorriŽn van kol. N5 word toegelegd een trakt. van É7- 's weeks.

Den onder Direkteur binnen de Ommer≠schans, J. Harloff een jaarlijks trakte≠ment van É500,-

Den boekhouder binnen de Ommerschans. J. Greeven een trakt. van É7- 's weeks.

en de opzieners van zalen in het etablisse≠ment aldaar G. Reemst, G. van Kooten en H. Drees een wekelijksch trakt. van É2,50 aan geld en É2,70 aan verstrekkingen.