18 september 1823 N1: Omtrent de aanbesteding nog in dit jaar van den aanbouw in het volgende vroege voorjaar van nog 2 instituten te Veenhuizen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 988


De Permanente Kommissie,

Overwegende de noodzakelijkheid, om tijdig te voorzien in den opbouw van nog twee instituten te Veenhuizen, in het aanstaande voorjaar;

heeft besloten gelijk dezelve besluit bij deze:

Er zullen nog in den loop van dit jaar twee instituten te Veenhuizen worden aanbesteed, om in het aanstaande vroege voorjaar te worden opgebouwd, als een voor bedelaars, en een voor kinderen.
De Heer Direkteur zal daartoe de nodige bestekken en ontwerpen doen opmaken, en derzelve ter approbatie van de Permanente Kommissie inzenden.