18 september 1823 N4: Uitbesteding van de bouw van 7 boerenwoningen te Veenhuizen aan H. Wind volgens een vervaardigd bestek


Drents Archief, toegang 0186, invnr 988

De Permanente Kommissie,

Oerwegende dat de Smildervaart gesloten, en mitsdien geen aanvoer van materialen te water mogelijk is;

Overwegende, dat het echter om dit jaar nodig is, 7 boerenwoningen aldaar te doen bouwen;

Overwegende dat de aannemer van het Hoofdgebouw eenige materialen over heeft en genegen is de aanneming te doen;

Heeft besloten, gelijk dezelven besluit bij dezen:

Aan Harm Wind, aannemer van het Hoofdgebouw uit te besteden 7 boerenwoningen te Veenhuizen en dat wel voor de som van f (opengelaten), volgens bijgevoegd bestek en conditien;

De Heer Adjunct-Direkteur van Lemel wordt met de surveillance van den opbouw, onder het oppertoezicht van den Heer Direkteur, belast.