Besluit van de permanente commissie van 6 september 1828 houdende terugplaatsing en ontslag van strafkolonisten


Drents Archief, toegang 0186, invnr 961 Mapje 1828

De Permanente Kommissie,

Gehoord het rapport van het Lid Faber van Riemsdijk, en

Overwegende dat daaruit en uit de berigten van den Heer Directeur gebleken is dat Andries Eelkema, Martinus Booms, Jan Weer Wiedema, Jannetje Lammers, Maria Christina van den Berg, Tietsia Aman Houwman en Johanna Jacoba Silver, op verschillende tijden naar de strafkolonie verwezen, door goed gedrag zich waardig betoond hebbende, om in de gewonen Kolonien teruggebragt te worden,

heeft besloten:

De gemelde personen uit de strafkolonie te ontslaan en in de gewone Kolonien te doen terugbrengen.De Permanente Kommissie,

Gezien het berigt van den Direkteur en het verslag van het Lid Faber van Riemsdijk

heeft besloten:

aan Antje Molewijk finaal ontslag uit de Kolonien te verleenen.