Besluit houdende ontslag van den onder-instituteur Klaas Kuiper te Wateren, van den 28 februari 1829


Drents Archief, toegang 0186, invnr

De Permanente Kommissie der Maatschappij van Weldadigheid,

Overwegende hoe de onder-instituteur Klaas Kuiper te Wateren, zich bij herhaling schuldig maakt aan het misbruik van sterken drank en zich onlangs daarin weder op eene verregaande wijze heeft te buiten gegaan: iets, waarom hij onmogelijk langer in dienst der Maatschappij kan worden geduld.

Gelet op het rapport van den Heer Direkteur der Kolonien,

Besluit:

De persoon van Klaas Kuiper wordt met den 15 maart aanstaande uit de dienst der Maatschappij ontslagen.

Afschrift hiervan zal aan hem, als ook aan den Heer Direkteur der Kolonien , worden uitgereikt.

Aldus gearresteerd door de Permanente Kommissie van Weldadigheid te ís-Gravenhage, den 28 februari 1829.
J.S.Sluiter.


Zie voor meer over Klaas Kuiper deze pagina.