9 oktober 1837 N8: Uitbetaling aan de bejaarde weezen te Veenhuizen te doen op hunne tegoed bij de Maatschappij


Drents Archief, toegang 0186, invnr 975


De Permanente Commissie

Op het voorstel van haar medelid, mr. Faber van Riemsdijk,

Besluit:

Den Directeur der Kolonien te magtigen om aan de bejaarde en geene uitzigt op ontslag hebbende bestedelingen, geregistreerd onder de Weezen te Veenhuizen, van tijd tot tijd eenige uitbetaling te laten doen op hun te goed bij de Maatschappij.

Afschrift dezes, etc.


Notitie: Dit besluit wordt als 'menslievend' omschreven op pagina 357 van De kinderkolonie. Het zou niet goed zijn wezen die zo gebrekking zijn dat ze toch nooit weg kunnen te dwingen om te sparen voor later.