De POST van de permanente commissie op chronologische
volgorde 1818 - 1859

Viat de tabel hieronder zijn alle aantekeningen die ik heb over inkomende en uitgaande post van de permanente commissie bereikbaar. Er is geen sprake van volledigheid, dit is een hap-snap losse pols-greep uit de post.

Er zijn gedurende de periode 1818-1859 drie verschillende manieren waarop het opbergen van de post door de permanente commissie werd georganiseerd, zie hier voor een uitleg daarover.

De door mij gemaakte pagina's verschillen onderling ook:

■ De periode 1818-1825 is nog grotendeels gebaseerd op het werk dat drs André Huitenga in 1994-1995 in het archief heeft gedaan. Dit is meer dan post alleen, er zitten ook notities bij uit de brievenboeken, uit de notulen van de vergaderingen van de permanente commissie, uit krantenartikelen en soms burgelijke standregisters. Het is onderverdeeld per maand.

■ De periode 1826-1847 is onderverdeeld per jaar. Er is minder informatie. Wel zijn er tot 1847 ook opmerkingen bij van invoerders bij het project 'Post van Weldadigheid' op Vele Handen. Dat zijn in veel gevallen brieven die ik zelf nooit heb gezien, dus garantie tot het hek.

■ De periode 1848-1859 is er door het veranderde postsyteem, zie de hiervoor genoemde uitleg, nog minder informatie. Voornamelijk tuchtzaken en enkele kwesties die ik wilde volgen. Ik heb dit verdeeld in periodes van drie jaar..

Voor alle op deze pagina's vermelde scannummers geldt dat ze er soms 1 of 2 nummers naast kunnen zitten, bijvoorbeeld doordat in een later stadium dubbele scans zijn verwijderd. Dus als het nummer niet blijkt te kloppen eventjes terug of vooruit bladeren!
ongedateerde brieven (invnr 47a)

januari - juni 1818
juli 1818
augustus 1818
september 1818
oktober 1818
november 1818
december 1818

januari 1819
februari 1819
maart 1819
april 1819
mei 1819
juni 1819
juli 1819
augustus 1819
september 1819
oktober 1819
november 1819
december 1819

januari 1820
februari 1820
maart 1820
april 1820
mei 1820
juni 1820
juli 1820
augustus 1820
september 1820
oktober 1820
november 1820
december 1820

januari 1821
februari 1821
maart 1821
april 1821
mei 1821
juni 1821
juli 1821
augustus 1821
september 1821
oktober 1821
november 1821
december 1821

januari 1822
februari 1822
maart 1822
april 1822
mei 1822
juni 1822
juli 1822
augustus 1822
september 1822
oktober 1822
november 1822
december 1822

januari 1823
februari 1823
maart 1823
april 1823
mei 1823
juni 1823
juli 1823
augustus 1823
september 1823
oktober 1823
november 1823
december 1823

januari 1824
februari 1824
maart 1824
april 1824
mei 1824
juni 1824
juli 1824
augustus 1824
september 1824
oktober 1824
november 1824
december 1824

januari 1825
februari 1825
maart 1825
april 1825
mei 1825
juni 1825
juli 1825
augustus 1825
september 1825
oktober 1825
november 1825
december 1825

heel 1826
heel 1827
heel 1828
heel 1829
heel 1830
heel 1831
heel 1832
heel 1833
heel 1834
heel 1835
heel 1836
heel 1837
heel 1838
heel 1839
heel 1840
heel 1841
heel 1842
heel 1843
heel 1844
heel 1845
heel 1846
heel 1847

1848 tot en met 1850
1851 tot en met 1853
1854 tot en met 1856
1857 tot en met 1859