C-CONTRACTEN:
'Kontrakten met diverse Korporatien en Gemeente Besturen of Subkommissiën der Maatschappij van Weldadigheid, voor Huisgezinnen, tegen jaarlijksche betaling van f 25:- per persoon, gedurende 16 jaren, uit de 3/4 der Plaatselijke kontributie.'

Zie een uitleg over deze contractvorm op de overzichtspagina contracten. Er zijn 19 C-contracten afgesloten. Hieronder een overzicht daarvan op volgorde van de contractdatum met achtereenvolgens het contractnummer, de plaats waar de contractant gevestigd is, de naam van de contractant, de maand waarin het contract afgesloten wordt en het aantal personen waarvoor gecontracteerd wordt, met erachter hoeveel gezinnen die vormen:

C1: Enkhuizen – subcommissie, december 1819, 6 personen (één huisgezin uitmakende)
C2: Gorinchem – subcommissie, december 1819, 12 personen (twee huisgezinnen)
C3: Kampen – subcommissie, december 1819, 12 personen (twee huisgezinnen uitmakende)
C4: Steenwijk – subcommissie, december 1819, 1 persoon (afwijkend contract, zie hieronder bij 'In het archief')

C5: Harlingen – subcommissie, januari 1820, 12 personen (2 gezinnen)
C6: Zwolle – subcommissie, februari 1820, 14 personen (2 gezinnen)
C7: Dokkum – Subcommissie, februari 1820, vier personen (één gezin)
C8: Steenwijk – subcommissie, mei 1820, 9 personen (één gezin)
C9: Schiedam – subcommissie, mei 1820, 10 personen (3 gezinnen)
C10: Gravenhage – subcomissie, november 1820, 58 personen (10 gezinnen)

C11: Workum – subcommissie, februari 1821, 6 personen (1 gezin)
C12: Goes – subcommissie, 2 maart 1821, 7 personen (één gezin)
C13: Sneek – de voogden van de Stads algemene armen, 15 maart 1821, 9 personen (2 gezinnen)
C14: Zaandam – subcommissie, 23 maart 1821, 8 personen (één gezin)
C15: Harlingen – subcommissie, 19 september 1821, 6 personen (één gezin)
C16: Amersfoort – subcommissie, 5 oktober 1821, 7 personen (één gezin)

C17: Middelburg – subcommissie, 3 januari 1822, 8 personen (2 gezinnen)
C18: Texel – subcommissie, 11 april 1822, 4 personen (één gezin)
C19: Middelburg – subcommissie, 27 oktober 1823, 9 personen (één gezin)

In totaal worden er met deze C-contracten 202 personen in de vrije koloniën ondergebracht, die tezamen 34 gezinnen zouden vormen. Dat laatste is dubieus, want die gezinssamenstellingen zijn nogal aan verandering onderhevig.

In het archief

Een overzicht van de afgesloten contracten staat in het contractenboek, inventarisnummer 1394. Dat boek is ingericht volgens de lettervolgorde, dus de C-contracten komen na de B-contracten en staan voor de D-contracten.
Betalingen op C-contracten (en op F-contracten) worden bijgehouden in een schriftje in inventarisnummer 1154.
De C-contracten zelf bevinden zich in inventarisnummer 1393, compleet met uitzondering van C4 Steenwijk. Let op: vaak staan er namen op de contracten, maar dat zijn de namen van mensen/wezen die ze willen sturen op het moment dat ze het contract afsluiten, wat niet noodzakelijkerwijs de personen zijn die gestuurd worden als het contract in werking treedt!
Het contract C4 met de subcommissie van weldadigheid Steenwijk is niet alleen afwijkend van vorm, het bevindt zich ook elders: inventarisnummer 1396.

Meer informatie

Zie een lijst met alle A-, B-, C-, D- en F-contracten op volgorde van plaats, waaraan je kunt zien hoeveel mensen uit een bepaalde stad in de koloniën rondlopen.
Vanaf november 1829 staat iedereen die op een A-contract in de kolonie is, met een B-nummer in het stamboek met invnr 1389 en in het alfabetische register daarop. Zie de uitleg over dat stamboek onder het kopje 'Over de registratie van op contract geplaatste personen en gezinnen' onderaan de overzichtspagina.