Naar het overzicht
van stukken over Willempje van der Dooze

Het leven van Willempje van der Dooze vóór de kolonie, vanaf haar geboorte in 1788 tot de voordracht voor de kolonie in 1824

De navolgende informatie is verzameld door onderzoekster Mieke Kennis, die voor het tijdschrift De Vechtkroniek van de Historische Kring Loenen over Willempje van der Dooze het artikel 'De onverbeterlijke weduwe uit Vreeland' heeft geschreven:

● Johan Bernard Scholbroek is geboren in 1774 in het Duitse Olfen (Noord-Rijnland-Westfalen), als zoon van Johan Bernard Scholbroek, overleden 1805. en Catharina Broekman, overleden in 1800. Een geboortebewijs van Johan Bernard junior en de overlijdensbewijzen van zijn vader en moeder bevinden zich bij de papieren ten behoeve van zijn huwelijk met Willempje van der Dooze.

Willempje van der Dooze is geboren 22 oktober 1788, als dochter van Reinier van der Dooze, overleden 1811, en Cunera van den Boogaard. Wwb geboortebewijs van Willempje en het overlijdensbewijs van haar vader bevinden zich bij de papieren ten behoeve van zijn huwelijk met Johan Bernard Scholbroek. Zij heeft een onbekend aantal broers en zussen te Vreeland (volgens haar zelf zijn het er zeven, zie de eennalaatste brief op deze pagina).

Het verzamelen van de papieren voor het huwelijk uit Duitsland kost blijkbaar veel tijd, want vóór het huwelijk is het eerste kind er:

Dochter-1

Catharina Schoolbroek, geboren 22 april 1814 in ‘huis nr. 104 te Vreeland in den Bosch’. Dat zal zijn bij de buitenplaats Slotzicht langs de rivier de Vecht. Het terrein van Slotzicht strekte zich uit vanaf het hoofdgebouw (wat er nog steeds staat, een Rijksmonument) tot de plas er achter met meerdere stukken 'plaisierbos, hakbosch en boombosch tot vermaak'. Bij de Vecht en bij het Sluisje stonden enkele arbeiderswoningen, die eigendom van de bewoners van Slotzicht waren. Dit is tegenwoordig de Boslaan.

De dag na de geboorte wordt aangifte gedaan (Burgerlijke stand Vreeland bij het Utrechts Archief, toegang 481 invnr 158) door Johan Bernard Schoolbroek, 'bkennende de vader van het kind te zijn en hetzelve te hebben gehad van Willemtje van der Doozen'.

Huwelijk

Het huwelijk tussen Johannes Bernardus Schoolbroek, 40 jaar, 'kledermaker', en Willempje van der Dooze, 26 jaar, 'naaijster', vindt plaats op 4 juni 1814 (Burgerlijke stand Vreeland bij het Utrechts Archief, toegang 481 invnr 318). Willempje ondertekent de huwelijksakte met hanepoten als 'Wilpie':


Dochter-2

Een kleine twee jaar later wordt het gezin versterkt met:
Kuinere/Kunera Schoolbroek, geboren 12 februari 1816 (Burgerlijke stand Vreeland bij het Utrechts Archief, toegang 481 invnr 158). Zij wordt op 22 februari 1816 als 'Cunera' rooms-katholiek gedoopt, als dochter van 'Barend Schols' en 'Wimpie van der Dosen'.  Ook aanwezig is ene 'Harmen Schols', vermoedelijk een broer van Johannes Bernardus. Ik hou op deze pagina's de spelling Cunera aan omdat haar grootmoeder ook zo heet.

Dochters 3 & 4

Het gezin wordt vijf jaar later gecompleteerd met een tweeling:
Elisabeth Geertruij Schoolbroek en
Geertruij Elisabeth Schoolbroek, geboren 11 februari 1821 (Burgerlijke stand Vreeland bij het Utrechts Archief, toegang 481 invnr 158).
Zij worden allebei hervormd gedoopt op 18 februari 1821, getuige is ene Geertrui Brinkman.

Overlijden Johannes Bernardus

In een stuk uit 1841, door onderzoeker Piet van Dorssen gevonden bij de huwelijkse bijlagen van het huwelijk van Anthonie van der Sluis met Elizabeth Geertruij Scholbroek op 3 juli 1845 in Weststellingwerf, wordt melding gemaakt van het overlijden van Johan Bernard Schoolbroek.
Dit stuk meldt dat hij in 1823 'uit hoofde van groote ongesteldheid” in het Buiten Gasthuis in Amsterdam is opgenomen en 'in een zeer korststondigen tijd na zijn aankomst is overleden'. Er staat verder dat de familie zich tot de directie van het Gasthuis heeft gewend en daar hoorde dat Schoolbroeks naam niet in de registers voorkwam. Het was dus niet mogelijk een schriftelijke verklaring af te geven dat hij was overleden. Het gevonden document moest een officiële doodcedul vervangen.

Voordracht

Blijkbaar vervallen Willempje en haar vier dochters na de dood van Johan Bernard tot armoede en moeten ze bij de gemeente Vreeland aankloppen voor 'bedeling', financiële steun. Zodat de gemeenten hen in 1824 voordraagt voor de koloniën, zie hier.