Naar het overzicht
van stukken over Willempje van der Dooze

De gegevens van Christiaan Willem Harbrecht in de inschrijfregisters van bedelaars

Gegevens over Christiaan Willem Harbrecht komen in eerste instantie uit de bedelaarsregisters in het archief van Veenhuizen en Ommerschans, Drents Archief toegang 0137.01.

Ga voor de scans daarvan naar http://alledrenten.nl/scans en kies 'Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen/Ommerschans' en bevestig die keus in het vakje dat eronder verschijnt.

Boek gemerkt E

Zijn eerste inschrijving is in het 'boek gemerkt E' oftewel invnr 424 op scan 205. Hij heeft bedelaarsnummer 553 en hij is het bedelaarsgesticht op de Ommerschans binnengebracht op 21 december 1826 door 'de Stedelijke regering te Rotterdam Provincie ZuidHolland'. De verdere gegevens:

Zoon van
Christoffel Harbrecht
en van
Anna Josina Tieman
geboren
den 11 Maart 1797 aan de Geestbrug onder Voorburg Prov: Zuidholland
laatst gewoond
te Rotterdam Prov: Zuidholland
lang
5 voet 5 duim
aangezigt
smal
voorhoofd
rond
oogen
blauw
neus
groot
mond
ordinair
kin
idem
haar
bruin
wenkbrauwen
idem
merkbare tekenen
geen

De inschrijving loopt door in het 'boek gemerkt F', invnr 425 waar hetzelfde signalement staat met als extra de gelaatskleur 'bleek'.

Ander archief

Er zijn uit deze periode ook stamboeken van bedelaars in het archief van de Maatschappij van Weldadigheid (toegang 0186), waarvan de scans te bereiken zijn zoals helemaal bovenaan de pagina beschreven. Hij is hierin ook te vinden op nummer 553.

In invnr 1444 staat als geboortedatum 11 mei 1797, en als geloofsgezindheid staat genoteerd 'Lutersch'. Gemeld wordt dat hij als nummer 2 staat op de designatielijst 390, maar de designatielijsten van bedelaars zijn niet bewaard gebleven.

In invnr 1446 staan dezelfde gegevens, evenals in invnr 1447 en 1448, al verandert daar de naam van 'Harbrecht' in 'Harbregt'.

Veldwachter & Schutter

Wat al deze inschrijvingen NIET vermelden is dat hij op de Ommerschans is aangesteld als bedelaar-veldwachter, niet alleen volgens eigen zeggen, maar ook volgens de directie.

Toegang 0186 invnr 1448 meldt 'Harbregt als plaatsverv. bij de Schutterij 1 Mei 1831' en toegang 0137.01 invnr 425 '1 Meij 1831 in dienst als remplašant bij de Schutterij'. Hij schrijft later zelf over die indiensttreding.

Na zijn terugkeer

Hij keert terug op 25 februari 1835 en staat dan met het bedelaarsnummer 1072 bij de hergebruikte nummers in het 'boek gemerkt G', toegang 0137.01 invnr 426. Hij komt aan vanuit Avereest, wat altijd duidt op een vrijwillige opname en als geboortedatum wordt nu gegeven 4 augustus 1797, zodat we nu drie verschillende geboortedata hebben.

De inschrijving loopt door in het 'boek gemerkt H', invnr 427 scan 179. Het signalement wijkt in zoverre af dat de gelaatskleur nu 'blozend' is, het haar 'blond', de neus 'spits' en de mond 'klein'. Signalementen zijn altijd erg afhankelijk van de persoonlijke opvattingen van de dienstdoende klerk.

In het boek toegang 0186 invnr 1452 staat ook nog vermeld dat hij zich na zijn terugkeer 'vrijwillig' heeft laten opnemen in het bedelaarsgesticht.