Naar het overzicht
van stukken over Willempje van der Dooze

Chronologische bijzonderheden over het leven van het gezin Harbrecht-Van der Dooze in Wilhelminaoord van 1847 tot 1853


■ Ze staan ingeschreven in het stamboek Wilhelminaoord 1841-1848 met invnr 1356 bij hoeve 41. Daar zijn ingeschreven:
▪ Christiaan Willem Harbrecht,
▪ Willempje van der Dooze,
▪ Geertrui Elisabeth Schoolbroek en
▪ Willem van der Dooze.
Gemeld wordt:
▪ Harbrecht en gezin uit 1/123 31 maart 1847.

■ Invnr 344 scan 683 is een 'Staat met extracten uit het rekeningboek in het bijzonder met de kolonisten op den 1 juli 1847'. Bij hoeve 41 staat C.W. Harbrecht met geen schuld en een tegoed van É 82,23. Bij de aanmerkingen wordt de subcommissie Amsterdam genoemd, waarschijnlijk heeft die weer de landhuur van 50 gulden gedekt, als ze eerder ook gedaan hebben.

■ De inschrijving loopt door in het stamboek Wilhelminaoord 1848-1859 met invnr 1357. Ze krijgen diverse ingedeelden in huis.

■ Dan volgt op 26 april 1849 het huwelijk van Jacobus Johannes Schaeffer, waarbij de burgerlijke stand van Weststellingwerf als bruid noteert Kuinera Scholbroek, terwijl het toch zal gaan om Catharina Schoolbroek. Zie daarvoor deze pagina.

■ Geertrui Elizabeth Schoolbroek vraagt begin 1852 bij de kleine raad ontslag aan. In de notulen van de permanente commissie van 20 april 1852 bij agendapunt N9, invnr 724 (geen scans), staat:

9) Missive idem (= directeur) 10 april N978 inzendende de notulen van het verhandelde bij den Kleinen Raad in de gewone koloniŽn gedurende maart jl, houdende verzoek om (...) en om ontslag van de kolonistenkinderen (...) en G.E. Schoolbroek -> In advies, toestaan het ontslag van de kinderen (...) en G.E. Schoolbroek, (Ö).

In een brief wordt dat aan de directeur medegedeeld.

■ In het stamboek Wilhelminaoord met invnr 1357 wordt genoteerd:
▪ G.E. Scholbroek ontslagen 30 april 1852.

■ Diezelfde 30 april 1852 trouwt ze te Weststellingwerf met de kolonistenzoon Frederik Adolph. Schnoor. Hij is 31 maart 1852 met ontslag vertrokken van de kolonie.

■ Per 1 januari 1853 worden alle hoeves in de vrije koloniŽn omgenummerd. Hoeve 41 heeft dan voortaan het nummer 38.