Naar het overzicht
van stukken over GENEESKUNDE

Geneeskundig verslag over Veenhuizen in de maand januari 1842: ongelukken in de stoomfabriek

Onderstaande verslag bevindt zich in invnr 258 de scans 388-389. De catarrhale DiarhaeŽn vallen wel mee, maar de stoomspinnerij maakt aan de lopende band slachtoffers.

Veenhuizen, den 6 Maart 1842.

Over het geheel hadden wij eene zeer schoone maand Februarij, de Thermometer, die in den aanvang, soms des avonds enkelde graden onder het vriespunt stond, klom den 24e tot 610 volgens de schaal van Fahrenheit, veel al hadden wij des morgens mist, die zich tegen den middag optrok, de wind kwam veeltijds uit het ZW en Westen; weinig Z.Oost en zeldzaam N West.

Buiten catarrhale ziekten hadden wij enkelde ontstekensachtige aandoeningen en onze slepende zieken te behandelen, waarvan eenige overleden zijn; over het geheel was echter het getal zieken, vooral voor den tijd van het jaar, zeer matig;

aan het 2e werden echter meer kinderen aan catarrhale DiarhaeŽn, waarvan enkelden in eene slepende toestand overgaan en met waterzugt eindigen, behandeld.

Aan het 3e hadden de gepasseerde week in de stoomfabriek 4 kinderen eenig ongeluk, 2 zijn onbelangrijk, een verliest het gebruik van de voorste top eens vingers en de vierde had een stomp vierkant ijzer (van een cubiek oude duim groote) in de vouw van de elleboog langs het gewrigt, tot boven en achter de buitenste knobbel van het opperarmbeen ingedrongen, en niettegenstaande deze belangrijke verscheuring in de nabijheid van het gewrigt, geeft deze wond gegronde hoop tot genezing, zonder achterlating van eenige nadeelige gevolgen.

De Geneesheer, W.Chef der Geneeskundige Dienst
(get) K.J.Schunlau.

Voor kopie conform
de Directeur der Kolonien
J. van Konijnenburg

Deze opeenhoping van ongelukken met weeskinderen in de stoomfabriek wordt genoemd op pagina 299 van De kinderkolonie. Uiteindelijk zullen dit soort ongelukken meewegen in het latere besluit om het werk in de fabriek door bedelaarskolonisten te laten doen.