Naar het overzicht
van stukken over GENEESKUNDE

Kolonie Veenhuizen, eerste Gesticht.
Vanaf 1 Januarij 1846 tot en met ultimo mei 1846: Staat van weezen, vondelingen en verlatene kinderen welke ter oorzaake van ongeneeslijke kwalen of gebreken voor altijd ongeschikt zijn voor eenigen kolonialen arbeid.

Onderstaande overzicht komt van adjunct-directeur Rensing van het eerste gesticht, het is gedateerd 4 juni 1846 en het bevindt zich in invnr 322, maar ik ben vergeten te noteren welk scannummer. Die is een ongecontroleerde transcriptie! In de eerste kolom staat het weesnummer waarmee ze staan ingeschreven in de wezenregisters.


Nr
Namen
Gebrek
127
Sluiten, Maria
Verstijfde ledematen, en slecht gezigt
135
Stekeling, Maria
Geheel innocent
221
Sonderman, Anna Marij
Verlamming en verzwakking
761
Nolkes, Pieter Lodewijk
Doof en gebrekkig
666
Klij, Willem Bernardus van der
Verlamd en gebrekkig
845
Spindelaar, Arnoldus
Stom & doof
348
Alboom, Willem
Zeer gebrekkig
866
Bosch, Jan ten
Verstijfde ledematen
572
Haan, Jan de
Verlamming aan de eene zijde
165
Laplas, Jantje
Misvormde ledematen
882
Scholten, Matthijs
Zeer gebrekkig
1032
Linde, Adriana van der
Innocent, habituele oogontsteking
2185
Martijn, Elisabeth Pollina Josephina
Zeer gebrekkig
818
Balcourt, Francina
Kromme beenen, Engelsche ziekte
1539
Schornagel, Fredrik Willem
Zeer gebrekkig
2095
Bunten, Willem
Zeer gebrekkig
762
Lassance, Pieter Joseph
Verlamde ledematen
343
Tooren, Pieter Joseph
Zeer gebrekkig
1470
Poot, Dirk
Onnozel
39
Rombout, Heijander Franciscus
Heeft slechts een been
138
Nijman, Hendrik
Verlamming der rechterzijde, vallende ziekte
276
Spindler, Jan Hendrik
Onherstelbare blindheid, zwarte star
1782
Haken, Jan Frederik Hermannus van der
Verlamming der onderste ledematen
1813
Heijdemans, Jan
Verlamming der linkerzijde
732
Kerker, Johanna Maria
Onherstelbare blindheid
893
Hulsbos, Dirkje
Onherstelbare blindheid
92
Allarn, Johannes
Heeft slecht een arm
2031
Blanke, Frans Tobias
Heeft slechts een been
1659
Hauser, Jacob
Gebrekkig
440
Hauser, Margaretha
Gebrekkig
1411
Sleen, Trijntje Jans van
Vallende ziekte
16
Hobijn, Willem
Vallende ziekte
2119
Jansen, Reinier
Vallende ziekte
2184
Schonewolf, Hendrik
Vallende ziekte
578
Herk, Hendrik van
Misvormd en heeft maar een oog
1024
Buse, Willem Joseph van de
Vallende ziekte
1085
Zeijst, Roosje van
Zeer gebrekkig en steeds aan zweren lijdende
1418
Blauw, Frederik
Zeer gebrekkig
456
Tije, Georgius
Zeer gebrekkig
1809
Mijndershagen, Adolph
Verlamming der onderste ledematen
1456
Koude, Meintje
Vallende ziekte
489
Swart, Pieter
Verlamde ledematen
1103
Buis, Huberdina
Misvormd, springd op krukken

Nummer 1809 den 21 April 1846 ontslagen
Nummer 1456 gedetacheerd aan het 2e Gesticht, doch den 15 Maart 1846 overleden
Nummer 489 den 28 April 1846 ontslagen

Ik ondergetekende Geneesheer, waarnemend chef van de Geneeskundige Dienst, verklaar bovengenoemde personen, gevisiteerd en ter zaken der daarbij vermelde kwalen en gebreken in de Invaliditeit te hebben opgenomen.
De Geneesheer voornoemd,
K.J.Schindler.

Naar het overzicht van stukken over weeskinderen in Veenhuizen.