Naar het overzicht
van stukken over GENEESKUNDE

Johannes Hermanus Josephus le Roux, arts in het kindergesticht Veenhuizen-1 1832-1833

Le Roux wordt per 1 augustus 1832 aangesteld als arts in het eerste of kindergesticht te Veenhuizen, als opvolger van dfe overleden Sporon. Volgens folio 32 van het personeelsregister met invnr 997 is hij geboren 29 mei 1794, komt hij van Leidschendam, is zijn godsdienstige gezindheid rooms en verdient hij ƒ 1000,- per jaar.
Het duurt niet lang, J.H.J. le Roux overlijdt op 5 maart 1833.

Volgens het genoemde register is hij getrouwd met Carolina Toscani, geboren 2 april 1787, die volgens de overlijdensakte van le Roux Charlotte Carolina Frederike Toskani heet. Zij heeft één kind bij zich uit een eerder huwelijk:
● Francisca Xasveria Ficher, geboren 14 februari 1809,
en zeven kinderen uit haar huwelijk met le Roux:
● Maria Josephina le Roux, geboren 20 september 1821,
● Petronella Carolina le Roux, geboren 20 september 1821, een tweeling dus,
● Gerarda le Roux, geboren 26 april 1822,
● Francisca Xasveria le Roux, geboren 24 mei 1824,
● Hendricus Hermanus le Roux, geboren 4 maart 1826,
● Anna Elizabeth le Roux, geboren 12 mei 1828,
● Johannes ?? Hermanus le Roux, geboren 30 juli 1832.

Volgens Roelfsema blijft de familie na het overlijden van Le Roux op de kolonie, de vrouw als winkelhoudsterzoon Johannes later als schrijver en dochter Maria als onderwijzere van de naaischool. In mijn transcripties komt Le Roux slechts één keer voor:

● Dokter Johannes Hermanus Josephus le Roux noemt Douwe Petrus van Steenwijk krankzinnig, de directeur denkt dat hij 'door voortdurend misbruik van sterken drank hoe langer zoo meer van zinnen verward raakt'.