Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Volledige transcriptie van:

Copie uit de notulen van het verhandelde bij den kleinen raad der vrije kolonien mei 1829Zaturdag den 2 Mei 1829

Verschenen voor den kleinen raad en verzochten om voor 14 dagen met verlof de kolonien te verlaten, en hunne familien te bezoeken, de navolgende kolonisten:

1. I.J. Kok, van kol 3, en
2. Vrouw Mommers, van kol 2, naar Rotterdam,

3. Brada, van kol 2, naar Leeuwarden,

4. Vrouw Stoffels, van kol 2, naar 's Hage,

5. Vrouw Coenrades, van kol 2, naar Utrecht,
welk verlofgaan, onder nadere goedkeuring van den Heer Direkteur der kolonien is toegestaan.

In de kantlijn bijgeschreven: Is door den Heer Direkteur der kolonien geapprobeerd.


Nog verschenen er:

6. Vrouw van der Heide, van kol 1, verzoekende de vrijheid om haar dochter Johanna Maria, oud 18 jaren, voor 3 maanden te mogen laten dienen, te Leyden, bij hare familie.
Is toegestaan,  onder nadere goedkeuring van den Heer Direkteur der kolonien

In de kantlijn bijgeschreven: Als boven.


7. Vrouw Kalbie, van kol 1, verzoekende voor 14 dagen met verlof te gaan naar Amsterdam, om hare familie te bezoeken
Is afgeraden en eenigen tijd uitgesteld.

(was get.) J.H. van Wolda secr.Zaturdag den 9 Mei 1829

Verschenen voor den kleinen raad en verzochten met verlof buiten de kolonie te gaan, de volgende kolonisten:

1. Hoekstra, van kol 1, naar Tjum;

2. Neeltje Hoedt, van kol 2, naar Zaandam;

3. Lels, van kol 2, naar Koedam(??);

4. Vrouw Goossems, van kol 2, naar Amsterdam,
allen om familie zaken waar te nemen.
Is toegestaan, onder nadere goedkeuring van den heer Direkteur der kolonien.

In de kantlijn bijgeschreven: Is door den Heer Direkteur der kolonien goedgekeurd.


5. van Dalen, van kol 2, naar Sluis in Vlaanderen;
6. Vrouw Ladru van kol 3 naar Amsterdam.
Is als boven insgelijk toegestaan doch dan eerst te vertrekken als al de aardappelen gepoot zijn.

In de kantlijn bijgeschreven: Als boven.

7. Nieuwenhuis, van kol 1, verzoekende de vrijheid, om zijne dochter Bregje de Jong, voor drie maanden te mogen besteden bij zijne familie te Groningen.
8. Vrouw Hendriks, van kol 1, verzoekende insgelijks de vrijheid om hare dochter Harmina, oud 18 jaren, voor gelijken tijd te mogen laten dienen, te Oudehoutpade, waar zij eene goede boeren dienst had gevonden.
Is voor beiden toegestaan, onder nadere goedkeuring van den heer Direkteur der kolonien.

In de kantlijn bijgeschreven: Als boven.

9. Simon Ran, ingedeeld bij Leloux in kol 1, verzoekende voor 14 dagen met verlof te mogen gaan naar Texel, om zijnen vader en de andere familie te bezoeken. Hij had de toestemming van zijne besteders, zoo de Heer Direkteur het toestond en de werkzaamheden het toelieten.
Is eenigen tijd uitgesteld.

(get.) J.H. van Wolda secr.Zaturdag den 16 Mei 1829

Verschenen voor den kleinen raad, en verzochten om voor 14 dagen met verlof te mogen gaan, de navolgende kolonisten:

1. de Visser, van kol 3, naar Dordrecht;

2. Grunnekemeijer, van kol 3, naar Utrecht;

3. v.d. Groenekan van kol 3, naar idem;

4. Nieuwenhoven van kol 2, naar Leyden;

5. Vrouw Vegters van kol 2, naar Haarlem.
Is toegestaan, onder nadere goedkeuring van den heer Direkteur der kolonien.

In de kantlijn bijgeschreven: Is door den Heer Direkteur der kolonien goedgekeurd.


Terwijl daarna verschenen en het ontslag van de kolonie vroegen:

6. de wed. Hopman, van kol 1, voor hare dochter Cuniera, die trouwen zoude;
7. Vrouw Hahn, van kol 1, voor hare dochter Cornelia, dienende reeds eenen geruimen tijd te Steenwijk;
8. Vrouw Nak, van kol 1, voor hare dochter Elisabeth, dienende te Zuidveen;
9. Vrouw de Kruif, van kol 1, voor hare dochter Johanna, wonende sedert eenen geruimen tijd te Steenwijk.

Is haar alle toegestaan, op grond van het besluit der Permanente Kommissie van 21 Maart 1829.

(get.) J. H. van Wolda secr.


Zaturdag den 23 Mei 1829

Verschenen voor den raad en verzochten om voor 14 dagen met verlof te gaan, de volgende kolonisten:

1. Vrouw Raaphorst, van kol 2, naar Leyden;
2. Dirk Zwaan, van kol 3, naar de Rijp;
3. v.d. Hulst, van kol 3, naar Amersfoort;

4. Jan Rootje, en
5. Anna Maria Schuurman, ingedeeld bij de wed. Dijkstra, kol 3, naar Harlingen; hebben de toestemming hunner besteders.

6. Vrouw v.d. Berg, van kol 1, naar Vlaardingen;
7. Vrouw Grondhout, van kol 1, naar Dordrecht;
8. Vrouw GŲtz, van kol 1, naar 's Hage;
9. Vrouw Kalbie, van kol 1, naar Amsterdam;
10. Antje Schilp, ingedeeld bij Wiemes, kol 1, naar Koog aan de Zaan, hebbende de toestemming harer kommissie.

Is toegestaan, onder nadere goedkeuring van den Heer Direkteur der kolonien.

In de kantlijn bijgeschreven: Is door den Heer Direkteur der kolonien toegestaan.

.
11. Jannetje Lammers, ingedeelde bij de wed. Kuijpers, verzoekende voor 3 maanden te mogen dienen bij den boekhouder der fabrijk, Bayle, hare kommissie gaf daartoe schriftelijk toestemming.
De raad meent geene vrijheid te hebben, dit meisje aldaar te laten dienen, zal haar echter behulpzaam zijn in het zoeken van eene dienst, meer voor haar geschikt, waartoe gelegenheid genoeg is.

(get.) J.H. van Wolda secr.


Zaturdag den 30 Mei 1829

Verschenen voor den raad en verzochten om voor 14 dagen met verlof te mogen gaan, de navolgende kolonisten:

1. Evenblij, en zijne vrouw, van kol 3, naar Amsterdam, om erfenis te halen;
2. v.d. Walle, van kol 2, naar Leyden;
3. Vrouw van Haften, van kol 2, naar Monnickendam;
4. Vrouw Scheffer, van kol 3, naar Bergen op Zoom;
5. Vrouw Lihmbroek, van kol 2, naar Amsterdam;
6. Wed. Hendriks, van kol 2, naar 's Hage;
7. Vrouw Peetsold, van kol 1, naar Dordrecht;

allen met oogmerk om hunne familie te bezoeken.

8. Hechterman, van kol 3, naar Maastricht, om zijn ontslag te bewerken, heeft geerfd, en is geen werkman.

Aan allen dezen is het gevraagde verlofgaan, onder nadere goedkeuring van den Heer Direkteur der kolonien, toegestaan.

In de kantlijn bijgeschreven: Is door den Heer Direkteur der kolonien insgelijks goedgekeurd.


9. van der Wolde, van kol 3, verzoekende de vrijheid om zijnen zoon Kornelis, oud 18 jaren, voor drie maanden te mogen laten dienen te Groningen bij eenen timmerman.
Is toegestaan. onder nadere goedkeuring van den Heer Direkteur der koloniŽn.

In de kantlijn bijgeschreven: Als boven.

10. Kuiters, van kol 2, verzoekende verlof om voor 14 dagen te mogen gaan naar Bovenkarspel.
De vrouw voor eenige dagen derwaards geweest zijnde, is dit uitgesteld geworden.

(get.) J.H. van Wolda secr.


Voor copie conform
De secretaris van den kleinen raad
J.H. van Wolda