Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Volledige transcriptie van:

Notulen van het verhandelde in den kleinen raad, gedurende de maand Februarij 1830


Zaturdag 13 Februarij 1830

Verschenen heden:

1. P. van Zwichem, ingedeeld bij den huisverzorger Horst, verzoekende om een pijen broek en een hoed.
Hierin zal de Onderdirecteur voorzien, wijl het behoefte is.

2. Jan de Zwart, ingedeelde bij Clinge, verzoekt om een pijen buis en een paar schoenen.
Is den Onderdirecteur opgedragen, zoodra mogelijk, daarin te voorzien.

3. Simon Ran, ingedeelde bij David Schouten, verzoekende om de volgende kleeding, als een paar schoenen, een hemd en een doek.
Hierin zal ook door den Onderdirecteur worden voorzien.

4. Goossens, van kol no 2, verzoekende voor acht dagen verlof naar Meppel.
Is toegestaan.

(get.) J.H. van Wolda, secr.Zaturdag 20 Februarij 1830

Verschenen heden:

1. van der Sluis, van kol no 3, vragende drie dagen verlof naar Veenhuizen om eenige kennissen te bezoeken.
2. Evenblij vraagt insgelijks om drie dagen verlof naar Veenhuizen om eenige vrienden te bezoeken.
Is aan beiden vergund.

3. Goudsblom vraagt voor Adriaan Ceijs, welke van het Instituut te Wateren gekomen is, de volgende goederen. Een volwassen jongens pijen buis, een dito dito broek, een vrouw doek, een paar volwasssen jongens kousen en een kantschop.
Hierover zal met den Onderdirecteur van kol 1 gehandeld worden.

4. Engel Arkel, ingedeelde bij Kranendonk, verzoekt verplaatst te worden bij de wed. Krapshuis.
De raad heeft gemeend hem zulks te moeten toestaan, wijl hij gewoon is met paarden om te gaan.

5. Zoutebier vraagt om een linnen broek en een paar klompen.
Hierin zal voorzien worden.

6. wed van Driel, verzoekt verplaatst te worden van den kolonist Keizer met haar kind bij den kolonist van Diest.
Is toegestaan.

7. Marinus vraagt voor acht dagen verlof naar Groningen, om zijn zoon te bezoeken.
Is toegestaan

(get.) J.H. van Wolda, secr.Zaturdag 27 Februarij 1830

Verschenen op heden:

1. Vrouw Slot van kol 1, verlangende twee jongens pijen buizen.
Hierin zal voorzien worden hetgeen haar ook beloofd is.

2. Vrouw Spoelstra van kol 2, verzoekt een linnen broek voor haar ingedeelde.
Is haar toegestaan.

3. Pieter Heydt, van kol 2, klagende dat hij met 9 zielen met zijn brood niet toe kan komen, dewijl hij maar 3 brood had.
Hem is derhalve brood meer toegestaan.

4. Kemper, van kol 2, had insgelijks met 9 zielen hetzelfde brood en verzocht tevens om meer brood.
Ook deze is brood meer toegestaan.

5. Kees van Dijk, zoon van den wijkmeester van Dijk, verzoekt om buiten de kolonie te gaan om het timmeren meer algemeen te leren, dewijl hij daarmede eenen tijd lang aan den gang geweest was.
Hetwelk hem provisioneel is toegestaan.

(get.) J.H. van Wolda, secr.


Voor copie conform
De secretaris van den kleinen Raad
J.H. van Wolda