Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Losse aantekeningen bij:
Notulen van het verhandelde door den kleinen raad der vrije kolonien mei 1830


Zaturdag den 1 mei 1830

1. Zoutebier, wiens huisvrouw ziek was, en het jong geboren kind thans niet opgepast en onderhouden kon worden, verzoekende om in dezen hulp te mogen erlangen.
Besloten is hem voor eenigen tijd de oudste dochter van Meijer toe te voegen.
(er is 29-11-1829 een kind geboren, dat ovl 23-08-1830)
2. Berkenkamp, verlof voor zijn vrouw, toegestaan
3. Christiaan Wolfs, verzoekende de vrijheid om eenigen tijd aan de straatweg te mogen werken.
Daar dit huisgezin zeer waarschijnlijk onder de kolonisten van den 1e rang zal worden opgenomen, ziet de raad hierin geen zwarigheid doch zullende hij zoo lang moeten wachten.
4. vrouw Gutselo, verlof, toegestaan
5. Dochter van De Kruijff gaat dienen bij P. de Vries in Nijensleek
6. Stiefzoon van vrouw Heidt gaar 3 maanden dienen
7. zoon van Wolter Jansen idem

was getekend

Zaturdag den 8 mei 1830

1. Paterelly, wil zoon aan wegen en straten laten werken.
Verzoek afgewezen, maar als de zoon een dienst heeft mag het.
Hierop verzoekt de vader het ontslag van de kolonien voor de zoon

2. vrouw Evenblij, verlof mag
3. van Groenekam,
4. Annige Smid
5. Breek
Verlofvragende kolonisten.
Uitgesteld totdat de voornaamste drukte gedaan is.
Terwijl 4.
en 6. vrouw van den Heide
en 7. vrouw Volkering,
wn 8. vrouw Kemper, vrouwen, wel weg mogen

9. Johanna van Welsum, van kolonie 3, verzoekende 4 weken aan den straatweg te mogen werken. Is geweigerd.

was getekend

Zaturdag den 15 mei 1830

1. vrouw Stoffels,
en 2. vrouw Frankot, Vrouwen die verlof vragen, toegestaan
3. Vrouw Schnoor, die pas onlangs aangekomen is krijgt geen verlof
4. vrouw Kuiters en
5. vrouw Kniessenburg, Vrouwen die verlof vragen, toegestaan
6. vrouw Staal, van kolonie 3, verzoekt verlof om bij het thans bestraten van den weg in de kolonie aan gemelde weg te mogen werken, en stenen aandragen.
De raad heeft geoordeeld dit te moeten weigeren, uit hoofde het aan eene vrouw minder past aan zulke publieke werken bezig te zijn, en ook omdat gemelde vrouw in haar eigen huis werk genoeg te doen heeft en anders in haar tuin en bij haar huis met haar eigen werk zich kan bezig houden.
7. Suzanna Vlaar(?), ingedeeld bij Willemse, verzoekt verplaatst te worden bij David Schouten, menende dat zij het daar beter zou hebben, en klagende over de huisverzorger.
... de raad gaat dat bij Willemse onderzoeken ...

8. vrouw Elstrodt verzoekt van Frederika Opzomer ontlast te worden en een ander meisje dat kleiner is om de koeden (staat er echt) te hoeden.
9. Benjamins, verlof, toegestaan
10. vrouw Hendrikse wil dochter Roelefjen laten dienen. Goed.
11. vrouw Bregheizer(?) verlof. Uitgesteld, omdat gemelde huisgezin onlangs op de kolonie van Amsterdam aangekomen is.

was getekend

Zaturdag den 22 mei 1830

1. Van der Groenekam, verlofvrager. Uitgesteld
2. Geitenbeek, van kolonie N3, verzocht op de hoef van Meijer geplaatst te worden welke met ontslag vertrok, daar dit huisgezin pas aangekomen is en de hoef niets beter is, is hem dit afgeraden, waarin hij genoegen nam.

3. vrouw Rietberg,
4. vrouw Poelstra
5. Ekhart
6. vrouw Venker
7. weduwe Grollé
3 t/m 7. Vragers klein of groot verlof, allen toegestaan

8. Goossens wil in Meppel geld halen, geweigerd omdat hij en zijn vrouw daarvoor al eens verlof gehad hebben

9. vrouw van den Brink, verlof toegestaan


was getekend

Zaturdag den 29 mei 1830

1. Hoogenberg, verlof uitgesteld
2. Raaphorst, verlof toegestaan
3. Arents, van kolonie no 2, ingedeeld bij den huisverzorger Willemse, verzoekende verplaatst te worden.
... gaat naar Snijders
4. vrouw Schnoor wil naar Amsterdam, tot het lossen van eenige kleeding uit de bank van leening, toegestaan
5. Dijkshoorn, verlof uitgesteld
6. Menardus Muniks
7. vrouw van Bruchem
8. vrouw de Nekker
9. Janneke Zwak
10. Bachus
6. t/m 10. verlofvragers, toegestaan
11. verlof uitgesteld
12. Jurrien Maatje wil 4 weken werken buiten de kolonie bij zijn zwager, daar hij dezer dagen op de zaal geene genoegzame bezigheid had.
... na consultatie spinbaas toegestaan
13. verlof toegestaan

was getekend