Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Klein stukje van:

Notulen van het verhandelde in de kleine Raad gedurende de maand Maart 1832(...)

Zaturdag den 31ste maart 1832

(...)
Gerritsma, de Vries, Stuiver, Letterie, etc. de aschhokken ingestort en door gebrek aan hout niet hersteld. De onderdirecteur zal last gegeven worden om voor de herstelling te zorgen.