Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Klein stukje van:

Notulen van het verhandelde bij den kleinen Raad in de gewone Kolonien gedurende de Maand Januarij 1833(...)

Zaterdag 26 jan. 1833.

()
Jelle Gerritsma, van kol.no2 verzoekt verlof voor 14 dagen naar Boxtel, provincie Noord Brabant, ten einde de benodigde papieren tot de voltrekking van zijn aanstaande huwelijk te halen.