Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Klein stukje van:

Notulen van het verhandelde bij den kleinen Raad in de gewone Kolonien gedurende de Maand Maart 1833(...)

30 maart 1833

(...)
Geijtenbeek heeft de greppen om haar huis niet schoon