Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Volledige transcriptie van:

Notulen van het verhandelde bij den kleinen Raad in de gewone koloniën, gedurende de maand Juny 1834Zaturdag den 7 Juny 1834

Afwezig den secretaris, met voorkennis van den Adjunct-Directeur.

Artikel 1 Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

J.H. Kniessenburg, van kolonie 1, verzoekt verlof naar Utrecht voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

P. van Akaap(?), bestedeling van kolonie 1, verzoekt verlof naar Koog aan de Zaan, voor 14 dagennadat hij permissie van zijne besteders getoond had.
Is toegestaan.

Furth(?) van kolonie 3 verzoekt om den ingedeelden Allemans bij hem weg te nemen en bij anderen in te delen.
Hem beloofd dat aan zijn verzoek zal worden voldaan.

Berkenkamp van kolonie 3, verzoekt verlof voor zijne vrouw voor 14 dagen naar Willemsoord bij Den Helder.
Is toegestaan.

Kahlbe van kolonie 3, verzoekt verlof voor zijne vrouw voor 14 dagen naar Amsterdam.
Is toegestaan.

De huisvrouw van Klaas Visser, van kolonie 3, verzoekt verlof voor 14 dagen naar Grootebroek.
Is toegestaan.

Samson Abraham Cohen van kolonie 1, verzoekt verlof voor zich zelven en zijnen zoon Abraham voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Capelle, verzoekt verlof voor drie maanden om dienstbaar te zijn in Amsterdam voor haren zoon Hendrik August,
Is toegestaan.

Hendrik van Ommen van kolonie 1, verzoekt voor vier dagen verlof naar Zwolle.
Is toegestaan.

Vrouw van Jeveren van kolonie 1, verzoekt verlof naar Rotterdam voor den tijd van 14 dagen.
Is niet toegestaan.

Vrouw Koenrades van kolonie 2, verzoekt om voor 14 dagen met twee van hare kinderen met verlof te mogen gaan naar Utrecht.
Is toegestaan.

art 2 Mestmakerij
Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende kolonien van deze week, welke bevonden zijn als volgt:
kol 1, wijk 1: weduwe Hoofien, Kranendonk, weduwe Ruiter en Muuzen(?) geen mest gemaakt, wed Wibier en Oostmeijer ieder een voer te min gemaakt.
wijk 2: Rietberg geen mest ??, Gerritsma één voer te min
Voor het overige op kolonie 1 geen aanmerkingen,
kol 2 en kol 3 geen aanmerkingen

art. 3  Schoollijsten
Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat er geen brood heeft behoeven te worden ingehouden. Denzelve zullen aan den Adjunct-directeur voor het schoolwezen worden gezonden. Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan den Onderdirecteurs afgegeven ter beboeting.

Zaturdag den 14 Juny 1834

Alle leden zijn tegenwoordig.

Artikel 1 Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn:

Gerrit van Bruchem van kolonie 2, verzoekt om met verlof te gaan naar Zaltbommel voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Daniel Fraterman van kolonie 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Heusden voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Hermanus Nak van kolonie 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Harlingen voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

Schelte Brandsma van kolonie 1, verzoekt om met zijne moeder met verlof te mogen gaan naar Sloten, Vriesland, voor den tijd van tien dagen.
Is toegestaan.

Jacob Mooij van kolonie 2, verzoekt om met verlof te gaan naar Pekel A voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Abraham Beun van kolonie 2, verzoekt om met verlof te gaan naar Leyden voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

D. van Hoogmoed van kolonie 2, verzoekt verlof voor zijnen zoon Klaas om naar Haarlem te gaan voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Moen van kolonie 2, verzoekt om met verlof te gaan naar Oostzaandam met hare dochter Jannetje voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Thomas van der Wulp van kolonie 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Dordrecht voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Floris Grothee van kolonie 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Rotterdam voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Wed. van Driel van kolonie 2, verzoekt om met verlof te gaan met hare zoon Jan naar Dordrecht voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Strouw van kolonie 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Harlingen voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

art 2 Mestrapporten
Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende kolonien van deze week, welke bevonden zijn als volgt:
kol 1. de Ruiter, Muyen, Rietberg en Gerritsma het achterstallige bijgewerkt, wed Hoofien en Kranendonk komen ieder nog vier voer te kort, wed Wibier en Oostmeijer ieder nog één voer tekort, Hofman deze week geen mest gemaakt.
kol 2 en kol 3 geen aanmerkingen

art 3
Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat van Doodhagen, Coenrades, van der Palm, Callee, Bolkensteijn, Nattens(?), van Marle, Wardenier, Brands, Kuiper, Wolfs en Bagchus ieder drie pond brood is ingehouden. Denzelve zullen aan den Adjunct-directeur voor het schoolwezen worden gezonden. Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan den Onderdirecteurs afgegeven ter beboeting.


Zaturdag den 21 Juny 1834

Alle leden zijn tegenwoordig.

Artikel 1 Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn:

Johannes van Manenburg, van kolonie N3, verzoekt om met verlof te gaan naar Haarlem voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

H.R. Schreuder, voordochter van de voornoemde van Manenburg van kolonie N3, oud 15 jaren, verzoekt een verlofgpas voor den tijd van drie maanden om te gaan dienen te Leeuwarden.
Is toegestaan.

Vrouw Poelstra, van kolonie N2, verzoekt verlof voor haren zoon Andries, voor den tijd van veertien dagen, om naar Zuiderhuizen te gaan.
Is toegestaan.

Vrouw Bolletje, van kolonie N3, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Wijhl, van kolonie N3, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Vrouw van Embden, van kolonie N3, verzoekt verlof voor hare dochter Naatje om naar Amsterdam te gaan voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Betje, Saartje en Nathan Allemans, allen van kolonie N3, van kolonie N3, verzoeken om met verlof te gaan naar Dordrecht voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan, hebbende zij de toestemming hunner besteders vertoond.

J. Bleisie, van kolonie N3, van kolonie N3, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van 14 dagen.
Is geweigerd, daar hij niet uit het huisgezin kan gemist worden.

Vrouw Impijn, van kolonie N2, verzoekt om met verlof te gaan met hare dochter Naatje naar Haarlem voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Marinus, zoon van de wed. Baas, van kolonie N2, verzoekt om met verlof te gaan naar Ter Goes voor den tijd van 14 dagen.
Is geweigerd, daar hij niet uit het huisgezin kan gemist worden.

Christiaan van Duren, van kolonie N2, verzoekt om met verlof te gaan naar Utrecht voor den tijd van 14 dagen.
Is almede geweigerd.

Vrouw Wiederholt, van kolonie N1, verzoekt om met verlof te gaan naar Doesburg voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Helena Zeverink, van kolonie N2, verzoekt om met verlof te gaan naar Rotterdam voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan, hebbende zij de toestemming harer besteders vertoond.

D. van Jeveren, van kolonie N3, verzoekt om met verlof te gaan naar Rotterdam voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Eva van Emminghoven, van kolonie N3, verzoekt om met verlof te gaan naar Dordrecht voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

art 2 Mestrapporten
Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende kolonien van deze week, welke bevonden zijn als volgt:
kol 1. Oostmeijer, wed Wibier en Hoffman het achterstallige bijgewerkt, wed Hofien komt zes voer en Kranendonk acht voer tekort, laatstgenoemde brengt in dat zijn kruiwagen gebrooken is.
kol 2, Smit komt één voer tekort

art 3
Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat van Hoekstra en Biemans ieder drie pond brood is ingehouden. Denzelve zullen aan den Adjunct-directeur voor het schoolwezen worden gezonden. Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan den Onderdirecteurs afgegeven ter beboeting.
Uit die van de vorige week is gebleken,

Zaturdag den 28 Juny 1834

Alle leden zijn tegenwoordig.

Artikel 1 Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Teunis Verboom van kolonie 3, verzoekt om met verlof te gaan naar IJsselstein voor den tijd van 14 dagen
Is toegestaan.

de vrouw van P. Dijkstra van kolonie 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Bolsward voor den tijd van 14 dagen
Is geweigerd.

Vrouw van den Bosch van kolonie 3, verzoekt om met verlof te gaan met hare zoon Jacob Pieter naar Amsterdam voor den tijd van 14 dagen
Is toegestaan.

Eijltje Freriks Tekkes(?) van kolonie ?, verzoekt om met verlof te gaan naar Groningen voor den tijd van 14 dagen
Is geweigerd, daar zij geene toestemming van hare besteders heeft.

Maria Jansen van kolonie 3, verzoekt om met verlof te gaan naar 's Gravenhage voor den tijd van 14 dagen
Is toegestaan.

Theresia van Akker van kolonie 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Breda voor den tijd van 14 dagen
Is geweigerd.

Vrouw de Bruin van kolonie 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Gouda voor den tijd van 14 dagen
Is toegestaan.

J. Bleisie van kolonie 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van 14 dagen
Is toegestaan.

Overst van kolonie 2, verzoekt verlof voor zijne vrouw om te gaan naar Amsterdam voor den tijd van 8 dagen
Is toegestaan.

G van Manenburg van kolonie 3, verzoekt om met verlof te gaan met zijne vrouw naar St Jacoba Paroche voor den tijd van acht dagen
Is toegestaan.

Klaver van kolonie 1, verzoekt verlof voor zijne zoon Giliam om te gaan naar Harderwijk voor den tijd van acht dagen
Is toegestaan.

Jan, zoon van de wed Hopman van kolonie 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Amersfoort voor den tijd van acht dagen
Is toegestaan.

Stuiver van kolonie 2, verzoekt om met verlof te gaan naar 's Gravenhage voor den tijd van 14 dagen
Is toegestaan.

Vrouw Verra van kolonie 2, verzoekt om met verlof te gaan naar Leijden voor den tijd van 14 dagen
Is toegestaan.

Vrouw Kuiters van kolonie 2, verzoekt verlof voor haren man om naar Grootebroek te gaan voor den tijd van acht dagen
Is toegestaan.

P. van der Korst van kolonie 2, verzoekt om met verlof te gaan met zijne vrouw naar Zutphen voor den tijd van 14 dagen
Is toegestaan.

J. Hameka van kolonie 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Koog aan de Zaan voor den tijd van acht dagen
Is toegestaan.

Goudsblom van kolonie 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Alkmaar voor den tijd van 14 dagen
Is toegestaan.

van Klooster van kolonie 1, verzoekt in het huwelijk te treden, met Maria Westhoff, dochter van den overledene kolonist Westhoff van kolonie N2, welke dochter vroeger ook in de kolonie geweest, doch gedeserteerd is, en alzoo in der tijd afgevoerd; zij is 25 jaren oud.
Den Raad oordeelt, dat het van belang is, dat er een vrouw in dit huisgezin is, daar van Klooster drie kinderen heeft waarvan de oudste slechts 8 jaren oud is.
Dezelve meent dit verzoek gunstig aan de Permanente Commissie te moeten voorstellen.

art 2. Mestrapporten
Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende kolonien van deze week, welke bevonden zijn als volgt:
kol 1. de wed Hofien het achterstallige bijgewerkt, Kranendonk het achterstallige nog niet bijgewerkt, doch daar hij nu een kruiwagen heeft zal zulks in de volgende week geschieden. Broekhuizen en Rietberg deze week geen mest gemaakt. Nienkemper komt één voer tekort.
kol 2. Smit komt twee voer tekort

Art 3
Zijn ingekomen de maandelijksche opgaven van den staat des werks om en bij de huizen,
kol 1. Peetsold en Wijhl de houtwal beschadigd,
kol 3. wed Zwiers, J. de Vries en Geijtenbeek, de greppen om het huis niet schoon

Art 4
Zijn ingekomen de schoollijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat er geen brood heeft behoeven te worden ingehouden. Denzelve zullen aan den Adjunct-directeur voor het schoolwezen worden gezonden. Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan den Onderdirecteurs afgegeven ter beboeting.


Voor eensluidend afschrift
De secretaris van de kleine raad
T.H.P. van Marle