Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Volledige transcriptie van:

Notulen van het verhandelde bij den kleinen Raad in de gewone Kolonien gedurende de maand December 1835Zaturdag den 5 December 1835

Alle leden zijn tegenwoordig, met uitzondering van den Onderdirecteur van kolonie no 3, welke door het overlijden van zijne dochter is verhinderd geworden.

Art. 1 Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn:

M.J. Polak van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Groningen voor den tijd van viif dagen.
Is toegestaan.

Pieter de Vries en deszelfs vrouw van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Sneek voor den tijd van zes viif dagen.
Is toegestaan.


Art 2. Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende kolonien van deze week, welke bevonden zijn, als volgt:
kol 1. Geene aanmerkingen..
Kol 2. Idem.
Kol 3. Idem.


Art 3. Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden, dat er geen brood is behoeven te worden ingehouden. Dezelve zullen aan den Adjunct Directeur voor het schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen en aan den Onderdirecteurs afgegeven ter beboeting..


Art 4. Zijn ingekomen de lijsten van het te min ingebragte vlas en snuitgaren, waarop geene aanmerkingen zijn bevonden.Zaturdag den 12 December 1935

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art. 1 Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn:

J.H. Boersma van kolonie no 2, verzoekt met verlof te gaan naar Kollum, voor den tijd van tien dagen.
Is toegestaan.


Art 2. Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende kolonien van deze week, welke bevonden zijn, als volgt:
kol 1. De wed. Hoofien geen mest gemaakt, voor het overige geene aanmerkingen. De onderdirecteur wordt last gegeven om zorg te dragen, dat het achterstallige in de volgende week wordt bijgewerkt.
kol 2. & kol 3. Geene aanmerkingen.


Art 3. Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden, dat er geen brood is behoeven te worden ingehouden. Dezelve zullen aan den Adjunct Directeur voor het schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen en aan den Onderdirecteurs afgegeven ter beboeting.

Art 4. Zijn ingekomen de lijsten van het te min ingebragte vlas en snuitgaren, en bevonden, dat er geene aanmerkingen op zijn te maken, daar allen welke te weinig hebben ingebragt door ziekelijke omstandigheden zijn te verschonen.Zaturdag den 19 December 1835

Alle leden zijn tegenwoordig, met uitzondering van de OnderDirecteur Schuurer, welke naar Zwolle is, bij het verpachten der tollen.

Art. 1 Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn:

P. van der Sluis van kolonie no 2, verzoekt om met verlof te gaan naar Utrecht, voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

Jetse de Boer van kolonie no 2, verzoekt om met verlof te gaan naar Dockum, voor den tijd van zes dagen.
Is toegestaan.

Annigje van den Berg van kolonie no 3, oud 25 jaren, verzoekt een verlofpas voor den tijd van drie maanden, om te gaan dienen in Leyden.
Is toegestaan.

Art 2. Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende kolonien van deze week, welke bevonden zijn, als volgt:
kol 1. De wed. Hoofien komt vijf voer mest te kort, voor het overige geene aanmerkingen. De onderdirecteur wordt last gegeven om zorg te dragen, dat het achterstallige in de volgende week wordt bijgewerkt.
kol 2. Geene aanmerkingen.
kol 3. De rapporten niet ingekomen, waarschijnlijk veroorzaakt door het slechte weder.


Art 3. Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week, met uitzondering van die van kol 3, en bevonden, dat er geen brood is behoeven te worden ingehouden. Dezelve zullen aan den Adjunct Directeur voor het schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen en aan den Onderdirecteurs afgegeven ter beboeting.


Zaturdag den 26 December 1835

Uit hoofde van het Kersfeest is er geen Raad gehouden.


Voor eensluidend afschrift
De secretaris van den kleine raad
T.H.P. van Marle