Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Klein stukje van:

Notulen van het verhandelde bij den kleinen Raad in de gewone Kolonien gedurende de maand October 1837

Zaturdag den 21 October 1837

Vanaf deze dag lijsten met ‘toegestane sommen’ en redenen van tekorten. Redenen zijn vaak geringe verdiensten van aardappelrooyen, ziekte van een huisgenoot, desertie van een ingedeelde, ‘ontijdige’ bevalling.

De navolgende kolonisten verzoeken een toelage uit hunne reserve, daar zij uit hoofde der aangehaalde redenen niet hunne verdiensten hebben kunnen komen:

Kol no3 


Schuld Tegoed Toegestaan Redenen van hun tekort

Wed Dijkstra 3,19 9,81 1,00 Door geringe verdiensten van het aardappelrooyen
Wed Geijtenbeek 3,19 3,97 1,90 idem


Zaterdag 28 oktober

moet weduwe Geijtenbeek hier weer aanspraak op maken om dezelfde redenen, ze heeft dan een schuld van 4,70 en een tegoed van 3,07 en krijgt een som van 1,50. Weduwe Dijkstra lijkt dan reeds uit de problemen te zijn.