Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Klein stukje van:

Notulen van het verhandelde bij den kleinen Raad in de gewone Kolonien gedurende de maand December 1837Zaturdag 2 December 1837

wed Geijtenbeek, door gebrek aan fabriekswerk.

Daarna verdwijnt ze vooralsnog van de lijsten…

(...)

Zaturdag den 16 December 1837

(...)
Art 3. Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat er bij (…) Geijtenbeek f. ,70 is moeten worden ingehouden. Dezelven zullen aan den adjunct directeur voor het schoolwezen worden gezonden. Die van deze week ingekomen en ter beoordelingen en beboeting aan de onderdirecteurs afgegeven.

(...)