Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Klein stukje van:

Notulen van het verhandelde bij den kleinen Raad in de gewone Kolonien gedurende de maand July 1838


Zaterdag 1 Julij 1838

Dijkstra: schuld 11,57 tegoed 3,44 toegestane som 1,30. Reden: Door ziekte van twee ingedeelden. (kol no3 hoeve nr20)